Covid-19 - Eltel Business Continuity Plan

Til våre kunder og samarbeidspartnere

Covid-19 påvirker samfunnet i alle lag, i alle land. Eltel tar ansvar for å sikre at leveransene våre gjennomføres så langt det er mulig, samtidig som vi følger myndighetens retningslinjer for å redusere smitterisiko.

Myndighetene ved NKOM og Nasjonal Sikkerhetsmyndighet definerer deler av Eltels virksomhet som samfunnskritisk. I vårt digitale samfunn er vi avhengige av at informasjonsflyt fungerer optimalt og at telekommunikasjonsnett er robuste. Dette er viktig for samfunnet som helhet, for bedrifter og organisasjoner og for privatpersoner.

I tillegg til generelle tiltak og prosedyrer har vi gjort spesifikke grep for våre medarbeidere som utfører samfunnskritiske oppdrag der det kan være risiko for smitte, for å trygge dem, kunder og samarbeidspartnere.

De viktigste tiltakene og retningslinjer vi har innført er:

Generelt
Våre medarbeideres sikkerhet og smittevern har vært vår fremste prioritet, og de tiltak vi har innført er hjemlet i myndighetenes retningslinjer.  

 • Beredskapsorganisasjon ble raskt etablert med formål å følge utviklingen tett og iverksette nødvendige tiltak. Beredskapsorganisasjonen besto av et overordnet organ og undergrupper, alle med klare mandater og arbeidsoppgaver og med klare kommunikasjonslinjer for å sikre rask håndtering av spørsmål samt sikre effektiv informasjonsflyt til alle ansatte. Våre ansatte har hatt tilgang til informasjon som gjelder vår håndtering av koronasituasjonen hele veien
 • Alle medarbeidere oppfordres til å følge myndighetenes smittevernregler, av hensyn til seg selv og alle andre, inkludert særskilte hensyn for de som er i en risikogruppe
 • Møter og samlinger avholdes ifølge myndighetens retningslinjer. Fortrinnsvis gjennomføres møter digitalt. Om fysiske møter er nødvendig, må smittevernreglene overholdes
 • Nettkriminalitet har økt, og Eltel har gjennomført IT-sikkerhetskurs for alle medarbeidere

Produksjon

 • Beredskapsplaner er etablert for å hensynta ulike grader av bemanningsfrafall. I slike tilfeller vil mobile team etableres for å ivareta kritiske oppgaver
 • Egen montørinstruks er utformet for å trygge gjennomføring av oppdrag, sikre lik overholdelse av tiltak og retningslinjer i produksjon, samt standard rapportering, korrekt registrering av avvik og overholdelse av GDPR
 • Rutiner er etablert for å ha god oversikt over utstyr og over reiserestriksjoner
 • Smittevernutstyr er tilgjengelig for medarbeidere ved utføring av samfunnskritiske oppdrag der smitterisiko er tilstede
 • Rutiner er etablert for å ivareta partnere, innleide og underentreprenører 

Støttefunksjoner

 • Alle medarbeidere som har mulighet til å arbeide fra hjemmekontor er pålagt å gjøre dette
 • IT-sikkerhetssystemer er etablert for å sikre trygge arbeidssituasjoner for alle med hjemmekontor.

For mer informasjon, ta gjerne kontakt med kommunikasjonsansvarlig Trude Holthe Møll, mail: trude.holthe@eltelnetworks.no, tlf. 909 62 818.

Takk til alle våre kunder og samarbeidspartnere for gode relasjoner og dialoger, slik at vi sammen håndterer koronasituasjonen på måter som minimerer konsekvensene for alle parter.

Ta vare på dere selv og hverandre!

Vennlig hilsen
Thor-Egel Bråthen
Administrerende direktør, Eltel Networks AS