Covid-19 retningslinjer

Til våre kunder og samarbeidspartnere

Eltel følger myndighetenes anbefalinger relatert til covid-19:  

Hold deg hjemme om du er syk

Er du syk med luftveisinfeksjoner, bør du holde deg hjemme til du føler deg frisk.
Symptomer på luftveisinfeksjon kan for eksempel være hodepine og tett nese, eller mer klassiske influensalignende symptomer som feber, hoste, sår hals og nedsatt allmenntilstand.

 

Unngå kontakt med personer som kan bli alvorlig syke

Hvis du har nyoppståtte luftveissymptomer, bør du unngå kontakt med personer som har økt risiko for å bli alvorlig syke av luftveisinfeksjoner. Normalt er personer i risikogruppene godt beskyttet mot alvorlig sykdom dersom de følger råd om vaksine. Likevel har noen grupper en økt risiko for å bli alvorlig syke.

 

Munnbind

Munnbind kan anbefales som en del av tiltakene for å redusere risiko for spredning av koronasmitte i situasjoner med høyt smittepress.

Det blir anbefalt å bruke munnbind dersom du har forkjølelses-/luftveissymptomer og har nærkontakt med personer som er i risikogrupper.

De som er i risikogrupper og de som er uvaksinerte blir anbefalt å bruke munnbind ute blant folk dersom det er mye smitte og hvis det er vanskelig å holde avstand til andre.

 

Testing for koronavirus

Se Anbefalinger ved koronasmitte - helsenorge.no

 

Restsymptomer og senfølger etter smitte

Restsymptomer kan være tap av/endret smak- og luktesans, hoste, tungpustethet og nedsatt almenntilstand. Disse symptomene går som oftest over av seg selv etter litt tid.

Dersom du føler deg syk, bør du holde deg hjemme til allmenntilstanden din er bedre. Noen kan oppleve å ha senfølger i lenger tid.

 

Kilde: Helsenorge.no