Dortea Gjervik blir ny økonomidirektør i Eltel Norge fra 1. desember

Dortea Gjervik har takket ja til stillingen som ny økonomidirektør i Eltel Norge. Her vil hun inngå i ledergruppen og få ansvar blant annet for områdene økonomi, anbud og prising, innkjøp og bilflåte. 

- Vi er glade for å få Dortea med i lederteamet vårt, sier Thor-Egel Bråthen, administrerende direktør i Eltel Norge. I takt med utvikling i teknologi og digitalisering og elektrifisering av samfunnet, er Eltel inne i en ny strategisk fase for lønnsom, bærekraftig vekst. Dorteas tunge faglige bakgrunn, der både arbeid og utdannelse har bidratt til inngående kjennskap til komplekse organisasjoner, gjør at hennes profil passer usedvanlig godt inn i arbeidet vi gjør i Eltel Norge og i den øvrige delen av vårt nordiske konsern. Vi gleder oss til et godt samarbeid med Dortea og ønsker henne hjertelig velkommen til Eltel, smiler Bråthen.

Dortea Gjervik kommer fra Ramirent og en stilling som økonomidirektør. Der har hun vært del av ledergruppen, med blant annet ansvar for økonomi, IKT, utleiepark/utstyrsflåte, innkjøp og prising. Før dette har hun erfaring fra blant annet Block Watne, Global Tender Barges og Ringnes. Studiene hennes er hovedsakelig gjennomført i utlandet, fra London og en bachelor i European Business Administration med spesialisering i finans. Dortea har gjennomført NHOs «Female Future» program, kurs innen styrekompetanse ved BI, hun ble nominert til «Årets unge ledere» av E24 i 2013 og hun har gjennomført AFF Yngre Ledere ved Solstrand i Bergen. 

- Det skal bli spennende å begynne i Eltel, et av Norges største entreprenørselskaper innen telekom, sier Dortea Gjervik. Bransjen er i rask utvikling, både når det gjelder kompetanse og marked. Dessuten er bransjens tjenester viktige bidrag frem mot et nullutslippssamfunn, der Eltel har en tosidig tilnærming til det grønne skiftet ved å skape felles verdier ved å muliggjøre et digitalt og mer bærekraftig samfunn. I tillegg til at selskapet selv sikrer en bærekraftig og ansvarlig forretningspraksis.

Dortea Gjervik begynner i stillingen 1. desember 2022.

For mer info, kontakt:
Thor-Egel Bråthen, administrerende direktør i Eltel Norge.
Mail: Thor.Egel.Brathen@eltelnetworks.no, tlf. + 47 908 60 215

 

Om Eltel
Eltel er en ledende nordisk leverandør av felttjenester innen telekommunikasjons- og el-nettverk. Vi leverer et bredt spekter av tjenester som spenner fra vedlikehold- og oppgraderingstjenester til prosjektleveranser. Dette inkluderer design, planlegging, konstruksjon, installasjon og sikring av drift av elektrisitets- og kommunikasjonsnettverk til en bærekraftig og forbundet verden både i dag og for kommende generasjoner. I 2021 omsatte Eltel for 812,6 mill. euro. Antall ansatte er på nåværende tidspunkt 5 000. Eltel er notert på Nasdaq-børsen I Stockholm.

 

I Norge er vi ca 950 ansatte, fordelt på 25 kontorer over hele landet, og i 2021 omsatte selskapet for 1.638 mrd. kroner. Hovedkontoret ligger i Haavard Martinsens vei 30, 0798 Oslo. Eltel Networks i Norge er sertifisert iht. ISO 14001, ISO 9001 og ISO 45001.