Science Based Targets initiative

Vi tar miljøansvaret vårt på alvor og har forpliktet selskapet gjennom Science Based Targets initiative. Eltel er det første norske entreprenørselskapet innen telekombransjen som går inn på dette initiativet, der vi har forpliktet oss til å gjennomføre helt konkrete tiltak for å bidra til å nå målet om et nullutslippssamfunn.

Science Based Targets initiative er et samarbeid mellom UN (FN) Global Compact, CDP, World Resources Institute (WRI) og Verdens naturfond (WWF). Vitenskapsbaserte mål gir selskaper et tydelig definert rammeverk for å redusere utslipp i tråd med hva som kreves i Parisavtalen.

- At vi forplikter oss til SBTi viser at vi er en seriøs aktør, at målene våre er konkrete og målbare og at miljøansvar, både på kort og lang sikt, er forretningskritisk for oss. Jeg er overbevist om at mål verifisert av tredjepart som SBTi, i tråd med Parisavtalen, blir en klar forventning fra alle våre kunder og samarbeidspartnere. I tillegg bygger dette intern stolthet, sier Thor-Egel Bråthen, administrerende direktør i Eltel. 

Vi er stolte over at vi er det første entreprenørselskapet i vår bransje i Norge som forplikter seg til initiativet og setter en så tydelig kurs inn i fremtiden, hvor vi vet at alle må justere adferd skal vi klare å nå klimamålene. 

Eltel forplikter selskapet til SBTi på konsernnivå og arbeidet med å definere målene og å utforme planene for hvordan selskapet skal nå disse er allerede igangsatt.