Science Based Targets initiative

Eltels planer for redusert klimagassutslipp innen utgangen av 2030 er godkjent av Science Based Targets initiative (SBTi). Ett av målene er å redusere selskapets utslipp av klimagasser med 42 prosent innen 2030. Science Based Targets initiative er et samarbeid mellom UN (FN) Global Compact, CDP, World Resources Institute (WRI) og Verdens naturfond (WWF).

 

Dette bekrefter Eltels engasjement for å bekjempe klimaendringer og oppfylle målene i Paris-avtalen. Eltel er et av et økende antall bedrifter som forplikter seg til vitenskapsbaserte klimamål.

SBTI deler målene i tre kategorier, Scope 1, 2 og 3.

  • Scope 1: Direkte utslipp fra aktiviteter som er under vår kontroll
  • Scope 2: Indirekte utslipp fra energi vi kjøper og bruker i selskapet
  • Scope 3: Alle andre direkte utslipp fra energi vi kjøper og bruker i selskapet som vi ikke kan kontrollere

 

De SBTi-godkjente målene som Eltel Norge skal oppnå:

  • Scope 1. Elektrifisert bilflåte. 100 prosent elektrisk bilpark innen utgangen av 2027. Les mer her. 
  • Scope 2. Grønn strøm. Strømforbruket vårt skal være 100 prosent fornybart innen utgangen av 2023.
  • Scope 3. Leverandører. To tredjedeler av våre leverandører har egne SBTi-mål innen utgangen av 2026.

Les mer om SBTi og Eltels bærekraftsplaner her.