Klimaansvar og lønnsom investering

Fornybar energi er en viktig forutsetning for å få gjennomført det grønne skiftet. Eltel har over tid utviklet solid kompetanse innen prosjektering, etablering og drift av anlegg basert på fornybar energi. Vi hjelper deg med lønnsomme og gode løsninger innen solenergi.

Klimagevinst ved installasjon av solcellepaneler:

Vi hjelper deg med å ta lønnsomme klimainvesteringer som vil komme bedriften din til gode.

  • Ett solcellepanel vil i løpet av levetiden potensielt redusere forbruket av kull med tre tonn.
  • Vi bidrar med kompetanse til å optimalisere energiforbruket og dermed gi deg lavere energikostnader.

Etter at anlegget er ferdig installert kan vi bidra til optimal driftssikkerhet gjennom driftslederoppgaver og service og vedlikeholdsavtaler i hele anleggets levetid.

Vi fokuserer på langsiktige forhold til kundene våre. 

Foto ingress: Bilanol_iStock