Sikkerhet først

Alle som arbeider i Eltel har ansvar for å tenke sikkerhet først og å ha fokus på kvalitet i alle oppdrag vi leverer. Det langsiktige målet vårt er null skader. Derfor gjennomfører vi årlig sikkerhetsopplæring for alle ansatte og opplæring i riktig bruk av utstyr, som for eksempel ved arbeid i høyde. For å unngå skader på mennesker og miljø, skal vi alltid gjennomføre en sikker jobbanalyse før vi går i gang med oppdrag, uansett om det gjøres for første gang eller om vi har gjort dette flere ganger før.

HMS-perspektivet er alltid med i alle deler av leveransene våre, fra planlegging og konsept til implementering. Retningslinjene våre er utformet for å unngå skader og ivareta våre medarbeideres helse og sikkerhet. 

Kvalitet 

Kvalitetsarbeid er en kontinuerlig prosess, og hva som anses som "god kvalitet" kan endres over tid. Det kan endres etter som ny kunnskap og kompetanse, brukererfaringer og andre relevante endringer formes i samfunnet. Som en minstestandard for beste praksis må alt forbedrings- og utviklingsarbeid ta utgangspunkt i aktuelle lover og forskrifter. Vårt kvalitetsarbeid er også forbundet med kundetilfredshet, for det er tilfredse kunder vi lever av.  

Eltel Networks er sertifisert etter ISO 9001 Kvalitet, ISO 14001 Ytre Miljø og ISO 45001 Arbeidsmiljø.

Dette er vår policy for kvalitet og HMS

«Eltel skal levere tjenester i henhold til avtalt spesifikasjon til riktig tid og til riktig pris og være kundens foretrukne samarbeidspartner. Alle våre medarbeidere skal ha en trygg arbeidsplass og et sunt arbeidsmiljø. Kvalitetskontroller, revisjoner, Vernerunder og sikker jobbanalyser er noen av verktøyene vi bruker for å sikre at vi opprettholder god kvalitet og sikkerhet, og at vi når visjonen vår:

Vi skal ha null feil i arbeidet vi utfører, noe som innebærer at alle oppdrag skal utføres riktig første gang, hver gang, og at ingen skade skal skje på mennesker eller miljø."