Historien vår

Siden 2001 har Eltel utviklet seg til å bli en ledende nordisk leverandør av felttjenester for kritiske kommunikasjons- og el-nettverk – infranett, med formål om å sikre det morderne samfunnets livslinjer. Dette er vår historie.

I 2001 kjøpte de finske private equity-selskapet CapMan en del av forsyningselskapet Fortum som jobbet med el-nett og transmisjon, IVO Transmission Engineering. Bakgrunnen for overtagelsen var en kommende deregulering av markedet for produksjon og transmisjon av el-kraft. I tillegg vokste ny mobilteknikk som 3G frem, som økte etterspørselen av nettverkstjenester. De nye eierne startet arbeidet med å utvikle virksomheten fra en statsaktør til en privat, kundefokusert virksomhet.

I 2003 kjøpte Eltel et kraftransmisjonsfirma i Polen med 180 ansatte. Eltel besluttet å gå inn på markedet for mobil og fast telekommunikasjon i Polen i perioden 2004 – 2007 og vokste betydelig gjennom oppkjøp.

2004 var en milepæl i Eltels historie. Selskapet ble kjøpt opp av IK Investment Partners, som fusjonerte det med Swedia Networks. Over natten ble omsetningen fordoblet og selskapet hadde da totalt 6000 ansatte. Eltel Networks Oy ble en av Nord-Europas ledende selskaper innen planlegging, bygging og vedlikehold av el- og telenett.

Etter sammenslåingen med Swedia og ytterligere oppkjøp, fulgte en periode med konsolidering med fokus på å utvikle tjenester og leveringsprosesser for å betjene kundene så effektiv som mulig.  

I 2008 hadde Eltel vokst fra en omsetning på 192 millioner euro i 2001 til 845 millioner euro, og vokst fra 1500 ansatte til 9300.

I 2011 opplevde markedet for infranett et oppsving, og Eltels nettoomsetning økte med 18 prosent sammenlignet med året før. Eltel fortsatte å ekspandere over de neste årene og utviklet et samarbeid og utveksling av ekspertise mellom forskjellige land.

2015 Eltel gikk inn på Nasdaq OMX i Stockholm.

I 2018 lanserte Eltel sin nye strategi Operational Excellence etter noen år med motgang. I den nye strategien fokuserte Eltel på hjemmemarkedene og solgte deler som ikke var kjernevirksomhet. En landbasert organisasjon blir implementert, hvor alle land ble delt inn i to segmenter: Power og Communication. I tillegg til to internasjonale prosjektbaserte enheter: High Voltage og Smart Grids.

I løpet av 2019 tok Eltel et nytt skritt på sin endringsreise og fortsatte å transformere selskapet fra et diversifisert prosjekt- og serviceselskap til et serviceselskap med fokus på det nordiske markedet. Som en konsekvens ble den polske kommunikasjonsvirksomheten solgt.

I 2020 fortsatte Eltel å fokusere på de nordiske markedene og solgte den tyske kommunikasjonsvirksomheten og det svenske forretningsområdet Aviation & Security. Året var også preget av Covid-19 pandemien.