Våre verdier

Verdiene våre er grunnlaget for alt vi gjør. De er ledestjerner som former vår kultur, vår adferd og våre valg. De er del av det daglige arbeidet, med ankerfeste i hodet og hjertet til alle våre ansatte. Verdiene definerer oss, og de inspirerer oss.

Eltels verdier er etablert i hele selskapet, med alle våre 5000 ansatte, og vi har dem med oss i arbeidshverdagen vår. Dette er det vi legger i de fire verdiene våre:    

 

Verden er i kontinuerlig endring, med både utfordringer og muligheter. Derfor er vi proaktive og sammen med samarbeidspartnere og kunder skaper vi gode løsninger og leverer utover det som forventes av oss. Vi ser fremover og er alltid nysgjerrige på å utforske den optimale måten å gjøre jobben vår på. Vi driver vår egen utvikling på en lønnsom og bærekraftig måte, og kundene våre stoler på at vi vil utfordre dem, for at vi sammen finner de beste og smarteste løsningene.

Omfattende bransjekunnskap og fokus på sikkerhet og kvalitet gir oss tillit i markedet og i samfunnet. Vi har tett kontakt med våre kunder og samarbeidspartnere, det gjør det mulig for oss å være lydhøre overfor deres behov på en bærekraftig måte. Dette er en viktig del av historien vår som vi er stolte av og har til hensikt å utvikle videre. Uavhengig av rolle eller situasjon, gjør vi alltid vårt beste for å gjøre jobben riktig til rett tid. 

Vi setter alltid sikkerhet først, i alle områder av virksomheten vår. Vi tar vare på oss selv og hverandre, følger sikkerhetsretningslinjer og bruker riktig utstyr for å sikre at alle kommer trygt hjem hver dag.  Sammen skaper vi et godt arbeidsmiljø med en sunn balanse mellom arbeid og fritid. Vi tar også ansvar for å ta vare på miljøet, klimaet og kloden. Vi har satt oss ambisiøse bærekraftmål og vil lede an det grønne skiftet. 

Summen av alle våre medarbeideres kompetanse, erfaring og personlighet, er grunnlaget for at vi arbeider optimalt sammen. Det gjør at vi lykkes i en kompleks markedssituasjon. Et inkluderende miljø er viktig for oss, fordi vi forstår betydningen av mangfold. Med kultur for å gi og motta tilbakemeldinger vil vi utvikle virksomheten vår og oss selv. Vi jobber på tvers av team, forretningsområder og land, med gode møteplasser for kunnskapsdeling. Samarbeidet vårt bygger på respekt og en åpen holdning overfor hverandre, våre kunder og våre samarbeidspartnere.