e-Mobility

For at du skal kunne lade trygt hjemme, kan det være nødvendig å få installert en ladeboks. Det å lade en elbil krever mye strøm levert over lang tid. Stikkontaktene du har i veggen hjemme er normalt ikke konstruert for å tåle denne belastningen. Tilgjengelig kapasitet, føringsvei til ladepunkt og valg av ladestasjon er viktige elementer for å finne den optimale løsningen. Ønsker du befaring til ditt hjem, fikser vi det.  

Kan jeg få ladepunkt der jeg bor?​

En ladeboks er spesiallaget for å tåle høy belastning over lengre tid, og den varsler hvis noe er galt. Fra 1. januar 2021 har du krav på å få etablert ladepunkt på parkeringsplassen i boligselskapet der du bor. Retten gjelder både for de som disponerer en plass eksklusivt, og for de som ikke har enerett til plass. Vi har avtaler med flere store aktører innen ladeløsninger, og vi har bygget flere store hurtigladerstasjoner.  

Kontaktperson