Etikk

For å sikre at produksjonen vår foregår under etisk forsvarlige forhold, er alle våre leverandører forpliktet til å signere og følge våre etiske retningslinjer (Eltel Code of Conduct).

Etiske retningslinjer

Avtalene med leverandørene våre skal blant annet sikre at arbeidstakerrettigheter blir fulgt, at det ikke forekommer uetisk forretningsdrift, at alle menneskerettigheter er fulgt og at hensynet til miljøet blir ivaretatt. Denne filmen gir en kort presentasjon av Eltels etiske retningslinjer.

Se de fullstendige etiske retningslinjene i Eltel her.