Elbil i Eltel

Vår målsetning er 100 prosent elektrifisering av bilparken innen utgangen av 2027. Ved å gå over til el-biler viser analysene våre at det vil bidra til å redusere CO2-utslippet vårt med 2,2, mill. kg. i perioden 2022-2028. Derfor er overgangen til el-biler et viktig tiltak for hvordan vi kan bidra til å nå målet om et nullutslippssamfunn.

Vi har satt oss som mål om 100 prosent elektrifisering av bilparken vår innen utgangen av 2027.

Dette er i sammenheng med den raske samfunnsutviklingen og endring av adferd for å nå målene i Paris-avtalen. Der tar Eltel et tydelig standpunkt for å konkretisere eget bidrag. Tidlig i 2021 satte Eltel i gang elbilprosjektet som første aktivitet for å bli CO2-nøytrale. Prosjektet avdekket at det var fullt mulig innenfor vår bransje, med et stort antall varebiler, å realisere utskiftning av bilparken innen 2028.

Prosjektet er del av Eltel-konsernets forpliktelse til Science Based Targets initiative, et samarbeid mellom UN (FN) Global Impact, Carbon Disclosure Project (CDP), World Resources Institute (WRI) og Verdens naturfond (WWF). Vitenskapsbaserte mål gir selskaper et tydelig definert rammeverk for å redusere utslipp i tråd med hva som kreves for å nå målene i Paris-avtalen.