Partnere og underentreprenører

Vår partnerstrategi er et sentralt tiltak i selskapets forretningsstrategi. Hovedmålet er å sikre at Eltel til enhver tid har tilstrekkelig og kvalitetsmessig riktig produksjonskapasitet til kundenes etterspurte oppdrag og prosjekter. Dette gjøres ved å inngå samarbeidsavtaler med underentreprenører og andre partnere, i all hovedsak norske entreprenørselskaper.

Denne tilnærmingen skal sikre at Eltel fremstår som en trygg og verdiskapende samarbeidsaktør, hvor gjensidig forpliktelse og forutsigbarhet i samarbeidet er nøkkelelementer for at modellen skal lykkes.

Partnermodellen har som hensikt å:

  • Sikre at vi har tilstrekkelig kapasitet i alle produksjonsledd 
  • Bidra til at vi kan levere i geografier hvor selskapet ikke er lokalt til stede 
  • Sikre at vi har fleksibilitet i arbeidsstyrken slik at selskapet kan opp- og nedskalere kapasiteten ut ifra etterspørsel, bl.a. ved sesongsvingninger. Dette gjør at vi kan ha en stabil arbeidsstyrke
  • Sikre at vi kan levere på alle områder i verdikjeden som er utenfor egen kjernekompetanse (for eksempel graving) 
  • Sikre at underleverandører leverer høy kvalitet på utført arbeid og opererer innenfor gjeldedne HMS-regler og -mål 

 

 

Kontaktperson

Stein-Erik Owren Wille

Head of Procurement and Partners
+4748197420 stein-erik.wille[at]eltelnetworks.no