Ansvar og muligheter

Vår tilnærming til det grønne skiftet er tosidig. Vi opererer i en bransje som har en nøkkelrolle i digitalisering og elektrifisering av samfunnet, det betyr både ansvar og muligheter. Basert på FNs bærekraftsmål har vi klare ambisjoner for hvordan sikre en bærekraftig, ansvarlig drift. Det gjelder internt og eksternt, for egne ansatte, tillitsvalgte, kunder, leverandører og samarbeidspartnere.

Med Eltels overordnede mål og struktur for hvordan konsernet bidrar i det grønne skiftet, har Eltel Norge satt sin mål og utarbeidet egne planer for vår del av arbeidet for å møte FNs bærekraftsmål.  

Les mer om Eltels bærekraftsarbeid.

 

Plan og prioritet

Bærekraft i Eltel er basert på fem fokusområder, og disse er våre prioriteringer når det gjelder å bidra til å oppfylle bærekraftsmålene.

  • Helse og sikkerhet – vi fremmer en proaktiv helse- og sikkerhetskultur for å nå målet vårt om null ulykker
  • Mennesker og samfunn – våre aktiviteter påvirker våre ansatte og de mennesker vi samarbeider med direkte og indirekte gjennom å sikre kritisk infrastruktur i det moderne samfunnet
  • Miljø – vi jobber for å redusere de direkte miljøkonsekvensene av virksomheten vår, og Eltels tjenester bidrar til å redusere samfunnets miljøavtrykk
  • Leverandørkjede – det er viktig at våre underentreprenører og leverandører arbeider i henhold til våre standarder for å sikre at vi leverer tjenester av høy kvalitet til kundene våre
  • Forretningsetikk – som et selskap som arbeider for å sikre kritisk infrastruktur i samfunnet vårt, har Eltel en viktig rolle som en god samfunnsaktør

Eltel er sertifisert ISO 14001 Ytre Miljø og 45001 Arbeidsmiljø.

Eltels årsrapport 2023 inkluderer selskapets bærekraftsrapport.