Dette betyr bærekraft for oss

I løpet av de neste 30 årene må verden ha eliminert karbonavtrykket og redusert avfallsvolumet. Eltel opererer i et marked som kan bidra til å nå dette målet. Elektrifisering og digitalisering vil være kjernen i transformasjonsreisen mot et karbonnøytralt samfunn. Dette er både en mulighet og et ansvar. Vi vil fortsette å utvikle innovative løsninger og støtte kundene våre i innsatsen for en bærekraftig fremtid.

Eltels bærekraftsplan for 2021-2023

Vår bærekraftsplan for 2021-2023 er basert på fem fokusområder, og disse er våre viktigste prioriteringer når det gjelder hvordan vi påvirker arbeidet med bærekraft:

  • Helse og sikkerhet – vi fremmer en proaktiv helse- og sikkerhetskultur for å nå målet vårt om null ulykker
  • Mennesker og samfunn – våre aktiviteter påvirker våre ansatte og de mennesker vi samarbeider med direkte og indirekte gjennom å sikre kritisk infrastruktur i det moderne samfunnet
  • Miljø – vi jobber for å redusere de direkte miljøkonsekvensene av virksomheten vår, og Eltels tjenester bidrar til å redusere samfunnets miljøavtrykk
  • Leverandørkjede – det er viktig at våre underentreprenører og leverandører arbeider i henhold til våre standarder for å sikre at vi leverer tjenester av høy kvalitet til kundene våre
  • Forretningsetikk – som et selskap som arbeider for å sikre kritisk infrastruktur i samfunnet vårt, har Eltel en viktig rolle som en god samfunnsaktør

Eltel er sertifisert ISO 14001 Ytre Miljø og 45001 Arbeidsmiljø.

 

FN Global Impact - Ti internasjonale prinsipper 

I 2018 signerte Eltel  FNs Global Compact med ti prinsipper på  områdene menneskerettigheter, arbeidslivstandarder, miljø og anti-korrupsjon. Som en ansvarlig bedrift har vi forpliktet oss til å gjøre vårt beste for å drive vår virksomhet i tråd med de ti prinsippene. Siden 2016 har Eltel også rapportert til Carbon Disclosure Project (CDP).

Eltels årsrapport 2022 inkluderer selskapets bærekraftsrapport