Nyheter

2016

Dato Tittel Typer
Eltel Sønnico AS og Eltel Networks AS ferdigstilte den planlagte fusjonen 1. mars
Eltel har vunnet to store kontrakter for Power Transmission i Polen til en totalverdi av 25 millioner euro
Eltels virksomhet innen kraftoverføring har vunnet en kontrakt for to transformatorstasjoner for E.ON i Sverige til en verdi av 13 millioner euro

2015

Dato Tittel Typer
Eltel’s power distribution wins new close to 300 000 smart meter rollout contracts with the Soria consortium in Norway
Eltels vei- og jernbanevirksomhet har signert en treårs vedlikeholdsavtale med danske Sund & Bælt
Eltel har vunnet to store kontrakter for Power Transmission i Polen til en totalverdi av 26 millioner euro
Eltels nyervervede selskap VETE signerer en fire års rammeavtale med Jernbaneverket i Norge
Eltel kjøper opp et signalselskap i forretningsvirksomheten Jernbane & Vei i Norge
Eltel ferdigstiller i dag oppkjøpet av Eltel Sønnico i Norge
Eltel kjøper ut sin joint venture-partner i Norge
Eltel vinner fornyet langtidskontrakt med Orange Polska S.A.
Eltels nyervervede Edi.Son vinner en kraftlinjekontrakt i Tyskland
Eltel har signert en kontrakt om bygging av en vindmøllepark i Finland
Eltel har signert ny kontrakt for å bygge raskt internett i Estland
Eltel har signert en ny langtidskontrakt med Storstockholms Lokaltrafik (SL)
Eltel har signert en kontrakt for Power Transmission i Georgia
Eltel vinner en ny langtidskontrakt med E.ON for Power Distribution i Sverige
Eltel har signert en kraftlinjekontrakt i Liberia
Eltel har vunnet ytterligere en stor kontrakt for utbygging av automatiske strømmålere i Norge
Eltel har signert kontrakt med Jernbaneverket