Planlegg din fremtid

Vi ser at lærlinger som planlegger godt og som setter seg klare mål i større grad lykkes og opplever suksess.

For å kunne søke om lærlingplass i Eltel må du oppfylle noen krav. Dette innebærer at:

  • Du må være villig til å ta førerkort klasse B
  • Du må kunne sikkerhetsklareres
  • Du må kunne kommunisere godt med våre kunder, både private og bedrifter, som vi installerer og feilretter for
  • Du liker å omgås folk og er en positiv bidragsyter til vårt gode arbeidsmiljø

    La oss bygge fremtiden sammen

    Fremtiden innenfor telekommunikasjon er spennende. Eltel er godt posisjonert til å dra nytte av denne utviklingen. Vi ønsker derfor deg med på vårt team.