Banebrytende ordre til Eltel Networks

Kommando-og kontrollsystem til Det Svenske Forsvarets Helikopterenhet

Eltel Networks Infranet AB har sammen med sin partner Thales signerte en kontrakt for et kommando- og kontrollsystem til det Det Svenske Forsvaret. Kontrakten omfatter systemdesign, integrasjon og levering av et helt nytt system. Selskapenes unike kompetanse og ressurser utfyller hverandre og sammen ga de et attraktivt tilbud som viste seg å være det Forsvaret var ute etter.

Systemet skal brukes av Forsvaret fra 2014 og samtidig integreres med tidligere kommando- og kontrollsystemer levert til Det Svenske Forsvaret og Nordic Battle Group. Eltel Networks er ansvarlig for design, integrasjon, installasjon og levering av funksjonelle enheter i systemet. I praksis utgjør dette nesten all maskinvare. Systemet består av en lang rekke funksjonelle bokser der radio- og datautstyr er installert. Thales er hovedentreprenør og vil stå for systemets overordende design. 

- At vi vant denne kontrakten innenfor den nye forretningsvirksomheten i forsvarssektoren er svært viktig for oss. Det gjorde vi takket være gode referanser fra tidligere prosjekter for Det Svenske Forsvaret, spesielt med tanke på kommando- og kontrollsystemet for krigsskip. Det er flott å vinne denne kontrakten sammen med vår partner Thales, sier Casimir Lindholm, Adm.dir. Eltel Networks i Sverige 

For mer informasjon ta kontakt med:
Casimir Lindholm, Adm.dir Eltel Networks AB i Sverige
casimir.lindholm@eltelnetworks.com
Tel: 46 (0) 8 593 785 55