Eltel har gjennomført stort strømforsyningsprosjekt i Botswana

Eltel har fullført prosjektet som innebærer at 100 landsbyer i Botswana nå har muligheten til å koble seg til strømnettet.

Prosjektet hadde en prislapp på 90 000 000 USD og det var Eltel Networks TE AB Sverige som var hovedentreprenør. Eltel har benyttet flere lokale konsulenter og leverandører for å knytte landsbyene til det nasjonale strømnettet. Botswana er et land på størrelse med Frankrike og landsbyene som nå har fått tilgang er spredt over hele landet.   

Prosjektet har pågått over tre år og Eltel har holdt seg innenfor både tidsrammen og budsjettet. De tre hovedelementene i prosjektet har vært:
• 3 200 km med luftledninger 66 kV, 33 kV, 11 kV og 0,4 kV
• 55 transformatorstasjoner 33/11 kV og 600 transformatorer montert på mast 11/0,4 kV
• En ny 66/33 kV transformatorstasjon og utvidelse av 66 kV og 132 kV transformatorstasjoner

Prosjektet har generert arbeid for mer enn 1000 personer i løpet av prosjektperioden, og har gitt rundt 100 000 innbyggere i Botswana muligheten til å få tilgang til elektrisitet.

Eltel har hatt ansvar for hele prosjektet gjennom planlegging, design, innkjøp av materiell, logistikk, sikkerhets- og kvalitetskontroll og helt fram til nettet var klart til bruk.  Måten Eltel har ledet prosjektet på har vist seg å være svært vellykket.

Det bør også presiseres at prosjektet ble gjennomført uten alvorlige arbeidsulykker. Det er en bemerkelsesverdig prestasjon med tanke på den store mengden av personell som var involvert, og at man arbeidet med elektriske installasjoner i et eksisterende nettverk.

I forbindelse med ferdigstillelsen av prosjektet ble det holdt en markering i landsbyen Matsitama i slutten av oktober. Omlag 2000 personer deltok på arrangementet i Matsitama som ligger cirka 100 km vest for Francistown. Blant dem var Botswanas Minister for mineral-, energi- og vannressurser, samt flere representanter fra dette departementet, Sveriges ambassadør i Botswana, medlemmer av parlamentet, Botswana Kraftselskap, prosjektkonsulenten SWECO Internasjonal og ledelsen i Eltel Networks TE AB.  "Jeg er stolt av at av svenske selskaper har deltatt i dette store prosjektet" sa Peter Tejler, svensk ambassadør i Botswana. Minister for mineral-, energi- og vannressurser i Botswana P. Kedikilwe gav også komplimenter for den vellykkede utførelse av prosjektet. "Igangsettelsen av dette prosjektet markerer en milepæl i samarbeidet mellom Sverige og Botswana. Vi håper at dette gode samarbeidet vil fortsette og utvikle seg i fremtiden".

For mer informasjon, ta kontakt med:
Gösta Westerlund, Prosjektleder
Eltel Networks TE AB, Stockholm, Sverige
Tel: 46 8 585 37 950, gosta.westerlund@eltelnetworks.com