Eltel styrker sin ledende posisjon i Polen

Eltel Networks Olsztyn SA forbereder frislipp av tjenestemarkedet for kraftdistribusjonssektoren ved å kjøpe selskapet ZWSE SECO Toruń SA.

Eltel Networks Olsztyn SA har kjøpt 100 % av aksjene i Zaklad Wykonawstwa Sieci Elektrycznych SECO Toruń SA. Det oppkjøpte selskapet har 70 ansatte, og tilbyr et bredt spekter av tjenester innen bygg og modernisering av kraftledninger og transformatorstasjoner for distribusjonsnettet. Selskapets hovedkontor er lokalisert i Toruń i Polen og har også datterselskap i Grudziadz. Første desember skiftet selskapet navn til Eltel Networks Torun SA.

Den strategiske begrunnelsen for oppkjøpet er styrking av Eltels posisjon i Polen innenfor distribusjonssegmentet på spenninger mellom 6kV til 33kV –såkalt MV-medium voltage. Det er forventet at denne delen av markedet vil åpnes for uavhengige tjenesteleverandører, og dermed gi økte muligheter for selskaper som Eltel i de kommende årene. Den viktigste kunden til det oppkjøpte foretaket er ENERGA Torun.

Eltel gikk inn i det polske markedet i 2003 ved oppkjøpet av Eltel Networks Olsztyn SA. Siden da har Eltel gjennomført ytterligere syv oppkjøp i Polen og er markedsledende tjenesteleverandør både innen elektrisitet og telekommunikasjon. Det er over 3.000 ansatte i Eltel Polen.

Eltel Gruppen er Nord-Europas ledende Infranettselskap som tilbyr tjenester innen design, bygge- og vedlikeholdstjenester til elektrisitetsektoren, telekommunikasjon, nasjonal sikkerhet, luftfart, jernbane og vei, og bedriftsløsninger. Eltel sin forretningsidé er å øke Infranettkvaliteten i vårt samfunn. Eltel er etablert i 9 europeiske land, hovedsakelig lokalisert rundt Østersjøområdet. I tillegg til det europeiske markedet gjennomfører Eltel prosjekter innen for eksempel kraftoverføring til fremvoksende markeder. Eltel omsatte for 873 millioner Euro i 2009 og har i overkant av 8.700 ansatte.

For mer informasjon, ta kontakt med:
Tadeusz Madaj, Administrerende direktør Eltel Networks Olsztyn SA
Tel. +48 89 522 2500
tadeusz..madaj@eltelnetworks.com