Stor suksess for fiberprosjekt i Litauen

Eltel har for andre gang inngått kontrakt om utbygging av fiber for det litauiske RAIN-prosjektet. Denne gangen er det bredbånd til distriktene som står for tur og prosjektet forventes å vare i to år.

Implementeringen av den andre fasen i utbyggingsprosjektet RAIN-2 (Bredbånd til distriktene) i Litauen er så langt vellykket. Eltel er en av de viktigste entreprenørene for RAIN, og gjennom denne avtalen fortsetter vi på fiberutbyggingen som vi startet på første gang for tre år siden.

I første omgang ble fiberoptiske kabler fremført til sentraliserte strøk, offentlig sektor, bedrifter og boligområder. Målet med prosjektet RAIN-2 er at alle innbyggere i Litauen skal ha tilgang til internett og ha mulighet til å bruke moderne informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Etter at prosjektet er gjennomført vil 98% av innbyggerne ha mulighet til å koble seg til bredbånd. EU står for den største delen av finansieringen av prosjektet.

"Det faktum at vi er en av de viktigste entreprenørene i RAIN-prosjektet bekrefter at Eltel i Litauen er ett av de ledende selskapene innenfor dette fagområdet. Dette prosjektet er med på å styrke oss i trange økonomiske tider og det er med på å sikre godt ordrevolum de to neste årene. Det er også flott at Eltel kan bidra til etableringen av et mer moderne Litauen, og på den måten redusere skillet mellom by og land. Til nå er det kun få innbyggere på landsbygda som har hatt god internettilgang," sier Ramunas Bendikas, Administrerende direktør i Eltel Networks Litauen.

Eltel Networks inntok Litauen da Lietuvos Telekomas, forgjengeren til dagens TEO, outsourcet datterselskapet Comliet til Eltel i 2005. Comliet jobbet i hovedsak med utbygging innenfor tele. Eltel har nærmere 300 ansatte i Litauen og har utført en rekke en rekke prosjekter innenfor mobil og tele de siste årene. Det litauiske selskapet har også deltatt i prosjekter i blant annet Norge, Danmark og Tyskland.

For mer informasjon ta kontakt med:
Ramunas Bendikas, Administrerende direktør i Eltel Networks Litauen
ramunas.bendikas@eltelnetworks.com, tlf. +370 5 2131221