Eltel har lansert ny profil og styrker sin posisjon innen Infranet

Samtidig som Eltel har lansert nytt nettsted lanserer vi også vår nye merkevareprofil. "Etter å ha vært en av pionerene innen etablering av Infranet-industrien, og ledet an outsourcingen sammen med nordiske nettverkseiere og operatører, synes vi det var riktig å fornye varemerket og imagen vår”, sier Adm. direktør i Eltel Networks Konsernet Axel Hjärne. ”Eltels nye varemerke er presentert på dagens nettsider. Kjernen i endringen er at vi har en mer omfattende dekning av ulike behov innen Infranet i det moderne samfunnet. Våre løsninger dekker 11 ulike forretningsområder fra El-kraft til telekom, fra transport til sikkerhetskommunikasjon og til slutt bedriftskommunikasjon.”

Som en del av den nye markedsstrategien har Eltel etablert nye internasjonale forretningsenheter med følgede utnevnelser:

- Fredrik Häggström, Adm. direktør i Eltel Jernbane
- Sonny Nielsen, Adm. direktør i Eltel Mobil Telekommunikasjon.

Sonny Nielsen fortsetter også som Adm.direktør i Eltel Danmark. Han fungerende også som leder for den internasjonale forretningsenheten Smart Metering til ny leder blir valgt. El Transmisjon, sikkerhetskommunikasjon og luftfart er også internasjonale forretningsenheter i Eltel.
 
Eltel styrker også sin posisjon som utvikler og leverandør av tjenester innen Smart Grid. Janne Raatikainen har tiltrådt som Adm. direktør i Eltel Smart Grid. Eltel lanserer nye løsninger for kraftstasjoner, vindkraft og for ladning av elektriske biler. "Vi forventer at nye forrtetningsområder kommer til å representere en betydelig del av Eltels fremtidig salg”, sier Hjärne. "Eltel har en utmerket posisjon som integrator av fagkunnskap innenfor områdene elektrisitet, telekommunikasjon og IT-tjenester. Vår kompetanse og erfaringer med kunder er unike i bransjen, og vi har som mål å være den ledende Infranettjenesteleverandøren innen disse sektorene. "

Eltel har nylig signert nye kontrakter med kunder innen områder i vekst. Det inkluderer en femårskontrakt om IT-infrastruktur innen forretningsområdet jernbane med BaneDanmark. Eltel har ansvaret for drift, vedlikehold, rådgivning og overvåking av overføringsanlegg. Bare et par måneder tidligere vant Eltel en lignende treåring kontrakt med Den Svenske Transportadministrasjonen på vedlikehold og bygging av deres IKT-anlegg i hele Sverige. I desember undertegnet Eltel en kontrakt på et prosjekt på reising av vindmøller i Estland. I Finland starter Eltel installasjonen av en halv million målepunkter for Smart Metering for selskapet Fortum. Mot slutten av 2010 signerte også Eltel i Sverige nye kontrakter med forsvarssektoren der.

Les mer om vår nye merkevare ved å klikke deg inn på ”Boosting Infranet Quality” og ”Infranet Solutions”.