Eltel styrker sin posisjon innen fornybar energi

Eltel Estland har inngått avtale med Winwind Estland om installasjon av vindturbiner til vindparken 4 Energia.

Avtalen innebærer montering av turbin og mekaniske og elektriske installasjoner av seks 3 MW vindturbiner i Aseri-prosjektet. Vindparken forventes å produsere 75 000 MWh og er lokalisert i øst for Tallin.

Vindkraft er et av forretningsområdene hvor Eltel spesialiserer seg. På grunn av sin omfattende erfaring med elektrisitet prosjekter og installasjoner er Eltel en av de mest interessante partnerne i vindkraftprosjektet. En av utfordringene i disse prosjektene er den enorme størrelsen på turbinene. I Aseri er avstanden av fra sentrum av turbinbladene til bakken 100 meter. Den totale vekten av turbinen er 180 tonn. Eltel i Estland gjennomførte i januar i år et lignende prosjekt kalt ”Aulepa 2”.

Eltel er den ledende uavhengige leverandøren av infranettjenester i Estland. Selskapet kom inn på estiske markedet ved outsourcingen av Connecto, datterselskap av Eesti Telefon sine felttjenester, i 2003. I 2008 utvidet Eltel til elektrisitetssektoren etter oppkjøpet av Siemens Electroservices. Eltel i Estland sysselsetter i dag 500 med kompetanse innen infranettjenester.


For mer informasjon, ta kontakt med:
Pasi Tammivaara
Tel. +358 40 311 3767, pasi.tammivaara@eltelnetworks.com