Eltel utvider til Storbritannia

Eltel har gått inn i en allianse med Carillion Utility Services om arbeid innen Elkraft i Storbritannia. Eltel og Carillion har blitt innstilt som nr 1 i prosessen for oppgradering av overføringsnettet for strøm i Storbritannia for kunden National Grid (=Statnett i Norge).

National Grid skal frem til 2017 investere 22 milliarder £ i oppgradering nettet. Det inkluderer opprustning og oppgradering av kraftledninger og master. Eltel Networks-Carillion har i en allianse inngått en rammeavtale med National Grid om deler av denne oppgraderingen.

"Vi er veldig fornøyd med utfallet og at National Grid ser verdien av våre to selskaper samlet. Sammen skal vi nå bygge oss en solid og permanent posisjon i dette markedet." sier Direktør i Forretningsenheten El Transmisjon i Eltel Networks Martin Dahlgren.

Administrerende direktør i Carillion Utility Services Graham Carr sier: "Potensialet i denne avtalen er svært viktig for oss. Arbeidet med oppgraderingen vil foregå i etapper fra i dag og frem til 2017. Det er svært viktig at vi er involvert fra starten når rammene for prosjektet blir satt. Vi er også glade for å samarbeide med Eltel Networks som er den ledende leverandøren innen El transmisjon i Europa. Eltels bakgrunn og kompetanse på design og bygging av overføringsnett utfyller Carillion sin erfaring og velprøvde systemer for levering av prosjekter."
 
National Grids investeringsprogram omfatter rehabilitering, oppgradering og utbygging av deres 400 kV overføringsnett i England og Wales.

Kontrakten trådte i kraft 31. oktober. I første omgang er fokus på å sette
organisasjonsstrukturen i Eltel-Carillion-alliansen.

Om Eltel:
Eltel bygger, drifter og vedlikeholder Infranetløsninger basert på et effektivt samspill mellom elektrisitet, telekommunikasjon og IT. Eltel spesialiserer seg på å kombinere disse teknologiene inn i en intelligent infrastruktur kalt Infranet. Målet er å gjøre samfunnet vårt enda mer velfungerende. Eltel har 8000 medarbeidere og en omsetning på 856 M€ i 2010. Selskapet er etablert i 10 land. Vi skal bli det ledende selskapet innen Infranet i Europa.

Om Carillion:                                                  
Carillion Plc er et britisk selskap med omsetning på 5,1 milliarder£ som sysselsetter over 50 000 ansatte i Storbritannia, Midtøsten og Canada. Carillion har lang erfaring og kunnskap fra infrastrukturprosjekter. Gjennom oppkjøp har de over 40 års erfaring på design og installasjon av linjer og transformatorstasjoner på nett fra 200-440kV. www.carillionplc.com

For mer informasjon:
Martin Dahlgren, tlf. +46 70 543 54 70, martin.dahlgren@eltelnetworks.com
Rik Kendall, Head of PR and Publicity, Carillion Energy Services
tlf. +44 (0) 191 245 8342