Eltel vinner to kontrakter på svenske vindparker

Eltel har vunnet to kontrakter på nye vindparker som skal bygges av Statkraft SCA Vind AB i Nord-Sverige.

En av kontraktene inkluderer installasjon av elektriske kabler og optiske fibre og den andre bygging av to transformatorstasjoner på 130 kV og 220 kV. Transformatorstasjonene vil knytte 63 vindturbiner til det nasjonale strømnettet. Effekten fra vindparkene vil være145 MW.

- Det føles flott at Sveriges fjerde største elektrisitetsprodusent Statkraft SCA Vind AB har tildelt Eltel begge disse kontraktene. Vi skal ikke bare bidra til utviklingen av samfunnet ved å bygge nettverk, men også ved å skape ny infrastruktur for fornybar energi, sier Casimir Lindholm, administrerende direktør for Eltel Sverige.

Vindkraft er en av forretningsområdene i Eltel. Eltels omfattende erfaring med elektrisitetsprosjekter og installasjoner gjør oss til en av de mest interessante partnere for vindkraftprosjekter. Eltel har nylig vunnet kontrakter for oppsetting av vindturbiner og mekanisk og elektrisk installasjon av vindkraftparker for 4 Energia og Aulepa II i Estland.

Mer informasjon:
Casimir Lindholm, administrerende direktør i Eltel, Sverige
Tel. +46 8 593 785 55, casimir.lindholm @ eltelnetworks.com

Carin Andersson, Communications Manager, Eltel, Sverige
Tel. +46 8 585 24 372, carin.andersson @ eltelnetworks.com