En fullstendig forretningsorientert organisasjon

Eltel fullfører implementeringen av organisasjon tilpasset forretningsområder.

El Distribusjon og Telekom Fastnett organiseres som forretningsområder fra 1.1.2012. Juha Luusua blir leder for El Distribusjon i konsernet og Casimir Lindholm leder for Telekom Fastnett BU. Begge disse rapporterer til Axel Hjärne, Konsernsjef i Eltel Group.

Foruten ansvar for hvert sitt forretningsområde vil Luusua og Lindholm lede henholdsvis Eltel Networks Oy i Finland og Eltel Networks Infranet AB i Sverige. Eltels selskaper i de baltiske landene vil fortsette å rapportere til Juha Luusua.

En spesialisert organisasjon basert på forretningsområder har vist seg å være den mest effektive måten å få fram beste praksis innenfor Eltel, på tvers av landegrensene. På denne måten kan vi bedre løsninger internt i konsernet og å betjene kunder på en stadig bedre måte. Eltels ambisjon i de kommende årene er å være en leverandør i verdensklasse av tjenester innenfor hvert av forretningsområdene.

For mer informasjon, ta kontakt med:
Axel Hjärne
President og CEO i Eltel Group Corporation
Tlf. +358 20 411 3001