Hilsen fra Administrerende direktør i anledning Eltels 10-årsjubileum

Eltel Networks ble dannet 29.juni 2001 da Fortum solgte IVO Transmission Engineering til en finsk-basert private equity-investor. De siste 10 årene har markedet for elektrisitet og telekommunikasjon endret seg dramatisk. Deregulering, privatisering og outsourcing har vært med å booste samfunnet vårt og Eltel har vært en viktig bidragsyter i denne utviklingen.

Eltels kunder er ledende netteiere, operatører, og teknologi-leverandører. Vi ønsker å takke alle våre kunder som vi har hatt gleden av å gjøre forretninger med. De siste 10 årene har vårt samarbeid økt fra 190 til 900 millioner euro.

Dyktige samarbeidspartner er avgjørende for at Eltel kan lede an Infranett-industrien. Vi har partnere innen ulike sektorer som teknologi, IT og finans.  Sammen med våre partnere har vi satt høye krav for å være en innovativ pionèr i verdensklasse.  Vi sender en stor takk til våre samarbeidspartnere.
 
Et serviceselskap som Eltel er avhenging av mennesker.  Ved starten var vi 1500 medarbeidere. Nå er vi 8000. Vi har avdelinger i ni land og prosjekter over hele verden.  Spesialisert, ansvarsfull og proaktiv er våre verdier. Eltel Way er vår felles plattform for utvikling og vekst. Vi takker de som jobber i Eltel i dag, men også de som har jobbet her tidligere, for hvor vi er i dag.

Med disse ord på denne vakre sommermorgen ser vi optimistisk på fremtiden. Infranett-samfunnet er ikke komplett, men det er økt interesse globalt for å fortsette arbeidet. Sammen med våre interessenter har vi vært i stand til å bygge en bedre verden. Vi har bygget linjer på tvers av innsjøer, skog og fjorder og ført frem elektrisitet til landsbyer i Afrika. I tillegg booster Eltel Infranett- bransjen med nye forretningsområder. Fremtidens samfunn er smartere, og mer intelligente løsninger vil prege vår hverdag.

Sammen skal vi gjøre det igjen – sammen skal vi bygge et smartere samfunn i det 21.århundret.

For mer informasjon, ta kontakt med.
Axel Hjärne, Administrerende direktør i Eltel-konsernet
Telefon: + 358 20 411 3001