Nytt styremedlem i Eltel-konsernet

Den årlige generalforsamlingen i InfraNet Company 1 AB, moderselskapet til flere selskaper i Eltel-konsernet, ble avholdt 29.april 2011. Gérard Mohr ble valgt inn i styret da tidligere styremedlem Claude Darmon trakk seg. Thomas Berglund, Gustav Bard, Jean Bergeret, Mattias Eklund og Matti Kyytsönen ble gjenvalgt som styremedlemmer. Thomas Hofmeister og Erkki Nikoskelainen ble gjenvalgt som varamedlemmer. Thomas Berglund fortsetter som styreleder.

Mohr har de siste 20 årene hatt flere ledende stillinger i internasjonale entreprenørselskap som jobber med elektrisitet. Han var administrerende direktør i GTIE, senere Vinci Energies, fra 1992 til 1999, og konsernsjef i Veolia Water i perioden 1999 til 2003. I 2004 ble Mohr utnevnt til COO for Cegelec, hvor han jobbet til 2008. De siste årene har Mohr vært privat investor, aksjonær og styremedlem i flere selskaper innen elektrisitets-, energi- og byggesektoren. Gerard Mohr er utdannet ved Ecole Polytechnique og Corps des Mines i Paris.

For mer informasjon, ta kontakt med
Axel Hjärne, Administrerende direktør i Eltel-konsernet
Tel. +358 20 411 3001