Elektrifisering av trafikken i Helsingforsregionen - Eltel tar en aktiv rolle

Oppsetting av ladestasjoner for elbiler (EV) er på fremdrift i Nord-Europa. Mange pilotinstallasjoner er fullført og større utrullinger er under forberedelse. Eltel har tatt lederposisjonen i denne jobben.

Utvikling av infrastruktur for EV beveger seg fremover. Helsinki, har som "World Design Capital 2012", sammen med andre finske storbyområder lansert et demonstrasjonsprosjekt for å elektrifisere trafikk i sørlige områder av Finland.

Rammene for nasjonale program består av tre hovedelementer: Elektriske biler (EV), Smart Nett og Intelligente TrafikkSystemer. Testområdet for EV i Helsinki er et område på 30x40 km og et punkt i byen Lahti, 100 km nord for Helsinki. Målet er å tilrettelegge for full dekning med tjenester og ladestasjoner for 500 elbiler. Prosjektet er økonomisk støttet av Tekes (7 M €), som er den største offentlige finansieringsorganisasjonen for forskning, utvikling og innovasjon i Finland.

Det nasjonale demonstrasjonsprosjekt varer til slutten av 2013. Det er totalt ca 40 bedrifter og andre interessenter, f.eks Fortum, Helen (Helsinki Energy), Ensto, SLO, og flere bil importører (Mercedes-Benz, Peugeot Citroen) og en kjøpesenterorganisasjon. En gruppe av åtte selskaper fungerer som styringsgruppe – med Eltel som en av de aktive medlemmene.

Juha Luusua, administrerende direktør i Eltel i Finland sier: "Prosjektet booster EV-bransjen sterkt. Det utkrystalliseres også nødvendige kommersielle og tekniske konsepter, prosesser og kompetanser. Allerede på dette stadiet av prosjektet kan vi se at planlegging, bygging og vedlikehold av en infrastruktur for lading av elbiler passer perfekt inn i Eltels tjenestetilbud. Derfor ser vi frem til å utvikle en internasjonal ny tjeneste for hele Eltel Group. "

Utformingen av ladestasjoner ligger innen i to kategorier, rask lading og normal ladehastighet. Rask lading skjer i 20 til 30 minutter og krever strømforsyning på 50 kW og 100 ampere, mens normal lading tar 4 timer og kan bruke standard spenning 230V/16A.

I dag kan for eksempel Peugeot iOn kjøre 100-120 km med en full opplading. Energikostnaden for hundre kilometer kjøreavstand tilsvarer ca. 2 EUR per 100 km.

Eltel har to elbiler i regelmessig bruk. Erfaringene er gode med både sommerkjøring og vinterkjøring.

Mer informasjon:
Mr. Janne Raatikainen, Direktør Forretnignsområdet Smartnett
Tel. + 358 40 311 4528, janne.raatikainen@eltelnetworks.com