Eltel bryter 1 milliard euro barrieren

I 2011 passerte Eltel konsernet 1 milliard euro i omsetning – gjennom stabile forbedringer i både inntjening og kontantstrøm. I løpet av de siste 10 årene har Eltel blitt et anerkjent serviceselskap med konkurranseevne som kommer fra motivasjon og bransjeledende kompetanse. En spesialisert organisasjon med fokus på effektivitet og langsiktige kunderelasjoner vil fortsette å styrke Eltels markedsposisjon i tiden fremover. Dette underbygges av markedsutsiktene for 2012, med fortsatt positiv utvikling.

Netto omsetning på 1 008 millioner euro er 18 % høyere enn i 2010. Et resultat av organisk vekst. Salget har utviklet seg positivt innen de fleste forretningsområdene i konsernet. På slutten av 2012 etablerte Eltel seg i Storbritannia. Britiske National Grid valgte Eltel, sammen med sin britiske partner Carillion plc., som en av de foretrukne budgiverne i et femårig investeringsprosjekt. Med dette er Storbritannia det tiende landet i Eltels europeiske fotavtrykk.

Eltels sterke satsing på å bygge et ekte serviceselskap lønner seg. I dag har Eltel en godt strukturert og enhetlig organisasjon med nær 400 spesialiserte team i felten. Godt opplærte og erfarne medarbeidere med inngående kjennskap til kundens prosesser skaper kundetilfredshet og gi merverdi for våre kunder. Programmer for å kontinuerlig forbedre operasjonell effektivitet har blitt implementert og Eltel samlede konkurranseevne har bedret seg de siste årene. Evnen til å bruke interne ressurser på tvers av landegrensene har blitt viktig for å svare på endringer i lokal etterspørsel. Antall ansatte økte med 4% til 8064 personer ved utgangen av året.

Tiårsjubileet ble feiret med arrangementer for kunder og personell. Det viktigste enkeltarrangementet fant sted i København hvor utfordringene i verdens infrastrukturer ble diskutert med operatører og bransjeeksperter. På møtet ble Eltels merkevare lanseres med hjelmer og slagordet "Eltel – Boosting Infranet Quality". Konklusjonen av diskusjonene var at det fortsatt er mange muligheter for å forbedre dagens praksis med å planlegge, administrere og drifte nettverk for bedre effektivitet. Eltel er godt plassert for å være en aktiv aktør og attraktiv partner.

Smart Grids vil spille en viktig rolle i fremtiden. Dette betyr en rekke ting fra distribuerte kraftproduksjonssystemer, fornybare energikilder, maskin-til-maskin løsninger til elektrisitet kjøretøy. Eltel inntar lederrollen på grunn av sin mangeårige erfaring med både elektrisitet og telekommunikasjon. Selskapets tilbud omfatter komplette systemer for Smart Måleravlesning (AMS), bygging av ladestasjoner for elektriske Kjøretøy og installasjon og oppkobling av vindkraftverk.

Eltel forretningsstrategi er å fortsette å vokse som leder av Infranettjenester i Europa. Utvikling av prosesser og mennesker er de viktigste aktivitetene i selskapets utvikling de kommende årene.

Detaljerte tall publiseres når årstall er revidert i tidlig april.

Axel Hjärne
Konsernsjef og CEO, Eltel Group Corporation