Eltel sikrer langsiktig kontrakt med det svenske Luftfartsverket

16. mai undertegnet Forretningsområdet Sikkerhetskommunikasjon og Luftart i Eltel Networks Infranet AB en rammeavtale med Luftfartsverket. Avtalen omfatter drift og vedlikeholdstjenester for det operative lufttrafikk-kontrollsystemet (ANS- utstyr) og systemene rundt, nettverk og konsultasjonstjenester. Rammeavtalen er verdt ca. 500 millioner svenske kroner. Den løper i fem år fra 1.januar 2013, med opsjon på ytterligere tre år.

Kontrakten ble vunnet i en konkurranse og gjennom avtalen vil Eltel være ansvarlig for "Teknisk vedlikehold av lufttrafikktjenester”. Dette inkluderer navigasjonssystemer, kommunikasjon, informasjon og overvåkning, samt nettverk og systemutstyr. Avtalen er landsdekkende og omfatter alle Luftfartsverkets anlegg med nevnt utstyr.

Luftfartsverkets generaldirektør Thomas Allard kommenter: "Flytrafikk er en av de kritiske livslinjene i vårt samfunn. I Eltel har vi funnet er en partner som effektivt kan ta ansvar for å opprettholde våre kritiske systemer. Eltels teknikere er velutdannet og sertifiserte. Deres geografiske nærhet på tvers av Sverige garanterer god lokal støtte for oss.

"Luftfartsverket har lenge vært en lojal kunde av oss og vi setter stor pris på at de fortsetter å vise oss tillit. Gjennom denne avtalen kan vi fortsette å levere tjenester av høy kvalitet til Luftfartsverket," sier Casimir Lindholm, administrerende direktør i Eltel Sverige.

Avdelingsleder Thorbjörn Sagner kommenterte videre: "Det er med stor glede og stolthet at vi aksepterer den fornyede tilliten fra Luftfartsverket. Det er en bekreftelse på at vår innsats for effektivitet, kvalitet og kompetanse innen flytrafikk er helt riktig.

Mer informasjon:
Casimir Lindholm, Direktør Eltel i Sverige
casimir.lindholm@eltelnetworks.com 
Tel: +46 (0) 8 593 785 55

Om Eltel
Eltel bygger, drifter og vedlikeholder Infranetløsninger basert på et effektivt samspill mellom elektrisitet, telekommunikasjon og IT. Eltel spesialiserer seg på å kombinere disse teknologiene inn i en intelligent infrastruktur kalt Infranet. Målet er å gjøre samfunnet vårt enda mer velfungerende. Det omfatter blant annet installasjon, drift og vedlikeholdstjenester fra elektrisitet og telekommunikasjon til sivil
luftfart og sikkerhet og militært forsvar.