Eltel styrket posisjonen og resultatet i 2011

Konsernets omsetning økte med 18 % og brøt barrieren på en milliard euro - Bedring i lønnsomhet på alle områder - Utsiktene for 2012 er fortsatt positive.

"2011 var et år med stor fremgang for Eltel. Konsernet gikk inn i viktige markeder og, takket være våre ansatte, vant vi nye kontrakter og forbedret vår operasjonelle effektivitet og likviditet ", sier Axel Hjärne, Konsernsjef og CEO i Eltel konsernet.

Markedene hvor Eltel opererer fortsatte å vokse sterkt gjennom 2011. Eltels omsetning økte med 18 % sammenlignet med året før og endte på 1011,4 millioner euro (856,4). Veksten i omsetning ble oppnådd organisk med positive bidrag fra de fleste forretningsområder og geografiske områder i konsernet. I 2011 var resultatet før skatt (EBITA) 46,2 millioner euro (43,1) og resultatet eksklusiv ikke-fortsettende aktiviteter 41,8 millioner euro (34,1).

Kontantstrøm fra virksomheten før (finansielle kostnader og skatt) økte kraftig til 54,0 million euro (20,0) som et resultat av høyere lønnsomhet og reduksjon i arbeidskapital. Det konsernfelles programmet for å forbedre kapitalsituasjonen som ble startet I 2010, bidro positivt til en reduksjon på 8,8 million € (23 %) i bundet arbeidskaptial ved utgangen av året til tross for sterk vekst i omsetning. Den totale tilgjengelige likviditetsreserven ved utgangen av året var 72,4 millioner € (59,5).

Systematisk utvikling gir resultater
"De siste årene har Eltel gjort viktige strukturelle forbedringer og dette har hjulpet oss til å prestere i praktisk talt alle markedssituasjoner. En av de siste endringene er å organisere hele konsernet i seks spesialiserte forretningsområder. Disse inkluderer våre tilbud både i elektrisitetssektoren og innen telekommunikasjon. Våre ansatte jobber i en spesialisert organisasjon der myndiggjøring spiller en viktig rolle. Muligheten til å ta riktige beslutninger ute i feltet er ett av Eltels konkurransefortrinn, "sier Axel Hjärne, Konsernsjef og CEO i Eltel konsernet.

Ved utgangen av 2011 var antall ansatte 8064 - en økning på 4 % fra året før (7751). Som et resultat av forbedringer i driften, og godt planlagt bruk av underentreprenører, ble økningen i antall ansatte godt balansert i forhold til den økte omsetningen.

”Eltels strategiske mål er å være den ledende infranetentreprenøren i Europa og fortsette å forbedre konsernets økonomiske resultater. Våre tjenester og konkurranseevne er på et høyt nivå og det gir et godt grunnlag for systematisk organisk vekst. "Infranet betyr en innovativ integrasjon av elektrisitet, telekommunikasjon og IT-teknologier til et tilbud og en tjeneste. Eltel er innehaver av det registrerte varemerket "The Infranet Company".

Utsikten for 2012 er fortsatt positiv
 "Høy etterspørsel, nye signerte kontrakter, og vedlikehold av nett etter vinterstormene i de nordiske landene er noen av årsakene til økning i salget første kvartal 2012. El transmisjon undertegnet i slutten av mars kontrakten på oppstart av bygging av kraftlinjer for National Grid i Storbritannia. Kontrakten forventes å løpe de neste fem årene. Kabler i bakke er et annet område der investeringene vokser. Innen telekommunikasjon er oppgradering av nettverk til 4G og optisk fiber de dominerende driverne.

Uansett bør vi ikke glemme at vi opererer i et konkurranseutsatt marked.  Vi ser stor variasjon i resultatene hos aktører i vår bransje i Europa.  Eltel må fortsette å utvikle ”Eltel Way” som er måten vi driver selskapet på. Fokuset og hovedmålet er å sikre at ansatte er motivert og har riktig kompetanse og verktøy for å levere gode tjenester til kundene. Vår nye spesialiserte organisasjon har god kunnskap om kundens behov. Det skal sikre resultatrike samarbeid med kundene. Eltel vil alltid være så gode som summen av våre ansatte", avslutter Axel Hjärne.

Trykk her for å lese Annual Review 2011

Konserntall (i euro)

MEUR 2011 2010 Change
Net sales 1011,4 856,4 +18,1%
Operative EBITA 46,2 43,1 +7,2%
EBITA* 41,8 34,1 +22,6%
Personnel at the year end 8064 7751 +4,0%

*Including one-off exceptional items.

Mer informasjon:
Axel Hjärne
Konsernssjef og CEO
Telefon: +46 70 548 8432
E-post: axel.hjärne@eltelnetworks.com

Hannu Tynkkynen
Senior Vice President
Telefon: +358 40 311 4503
E-post: hannu.tynkkynen@eltelnetworks.com