Endringer i Eltels forretningsenhet El Transmisjon

Etter 10 år som direktør for Eltels forretninsområde El Transminsjon har Martin Dahlgren valgt å forlate sin stilling for å gi plass til en ny leder. Fredrik Menander er leder for Transmisjon Internasjonal og han vil denne sommeren ta over rollen som direktør for forretningsenheten El Transmisjon. Lars Hammarstedt blir ny leder for Transmisjon Internasjonal.


Fredrik Menander tiltrer stillingen som direktør for forretningsenheten El Transmisjon fra 1 juni. Martin Dahlgren jobber i Eltel ut 2012 for å sikre en smidig overgang for sin etterfølger.  Som direktør for El Transmisjon blir Fredrik Menander medlem av ledergruppen i Eltel Group og han rapporterer til konsernsjef Axel Hjärne.

"Jeg ser virkelig frem til nye utfordringer med å lede El Transmisjon. Eltel har en meget sterk posisjon i våre nåværende markeder og vi er på god vei til å etablere oss i nye land. Vi har en veldig interessant ordrereserve og mye å jobbe med tanke på nye ordre mottatt i løpet av 2011 og begynnelsen av 2012.", sier Fredrik Menander.

Fredrik begynte i Eltel i 2007 og han er nå ansvarlig for Trasmisjon Internasjonal. Han har tidligere jobbet i ABBs transmisjons virksomhet.

Lars Hammarstedt erstatter Fredrik Menander som ny leder av Transmisjon Internsjonal. Denne enheten har ansvar for såkalte eksportmarkeder, det vil si alle områdene hvor Eltel ikke er etablert permanent. Han blir også ansvarlig for salgsavdelingen i samme enhet. Lars Hammarstedt startet i Eltel i 2011. Han har en lang og solid erfaring fra internasjonalt salg, også innenfor El Transmisjon, og har jobbet flere år i utlandet.

Martin Dahlgren ser på sin karriere: "Jeg har jobbet med elektrifiseringsprosjekter hele mitt yrkesaktive liv, og har i over 20 år vært administrerende direktør for det svenske prosjektselskapet Eltel Networks TE AB. Det har vært en tid med stor utvikling og mange interessante utfordringer. Jeg er veldig glad for å ha hatt muligheten til å ta del i Eltel bemerkelsesverdige utvikling, men enhver reise har sin slutt og tiden er kommet for min etterfølger med nye ideer og ambisjoner."

Axel Hjärne deler tanker om endringen: "Etter mange år som leder for Eltels forretningsenhet El Transmisjon har Martin nå bestemt at det er tid for ham å forlate Eltel. Martin har ikke bare spilt en viktig rolle i den vellykkede utviklingen av Eltel Transmisjon, men han har også gitt viktige bidrag til Eltels suksess. Eltels El Transmisjon er i dag en ledende aktør på det europeiske markedet og har flere vellykkede prosjekter i utviklingsland. Vi er overbevist om at Fredrik Menander er godt forberedt på sin nye stilling og vil fortsette den gode utviklingen av virksomheten i fremtiden. Jeg vil takke Martin for hans innsats og engasjement i Eltel i alle disse årene. "

Mer informasjon:
Axel Hjärne, Direktør og CEO, Eltel Group Corporation
Tlf. + 358 20 411 3001