Ny styreformann i Eltel Group Corporation

Gérard Mohr har vært styremedlem i Eltel siden mai 2011. Han har nå blitt valgt til ny styreformann med umiddelbar virkning. Etter 4 ½ år som styreformann i Eltel Group Corporation har Thomas Berglund valgt å forlate denne stillingen og vie sin tid til andre aktiviteter.

Mohr kommenterer den nye rollen: "Jeg er beæret og glad for å bli styreformann i Eltel. Som styremedlem gjennom de siste åtte månedene har jeg fått blitt overbevist om at Eltelkonsernet har en solid forretningsmodell, en unik kunnskap om telekom og elektrisk infrastruktur, meget profesjonelle og engasjerte team og et stort potensial for lønnsom organisk vekst. Jeg har vært aktiv i denne bransjen gjennom mange år. Jeg vil bringe inn min erfaring og forhåpentligvis mine beste råd til styret og ledergruppen for å hjelpe til med å holde Eltel på en trygg og lovende vei. "

Gjennom de siste 20 årene har Mohr innehatt flere lederstillinger i internasjonale elektroentreprenørselskap. Dette inkluderer stillingen som Økonomidirektør i GTIE fra 1992 til 1999, senere omdøpt til Vinci Energies og Administrerende Direktør for Veolia Water fra 1999 til 2003. Fra 2004 til 2008 var han leder for Cegelec. Siden 2009 har Mohr vært en privat investor, aksjonær og styremedlem i flere selskaper innen elektorenergi og -anleggssektoren. Mohr er utdannet ved Ecole Polytechnique og Corps des Mines i Paris.

Styret
Eltel Group Corporation