Päivi Hautamäki utnevnt til juridisk rådgiver i Eltel-konsernet fra 1.august 2012

Päivi Hautamäki er ansatt som juridisk rådgiver og konsernsekretær i Eltel-konsernet. Hun kommer til Eltel fra Winwind Oy hvor hun har vært juridisk rådgiver de siste fire årene.

Før det hadde hun i flere år en tilsvarende stilling ved F-Secure Corporation som er et børsnotert og globalt anerkjent antivirus-selskap. Tidlig i karrieren var hun juridisk rådgiver hos Fortum Oyj.

"Päivi Hautamäki kommer til Eltel-konsernet med solid erfaring. Hennes erfaring både regionalt og globalt, med en rekke juridiske aspekter i både privateide og børsnoterte selskaper er et kjærkomment tilegg til vår kompetanse ", sier Axel Hjärne konsernssjef og CEO i Eltel-konsernet.

"Jeg ser frem til å begynne i Eltel. Jeg har snakket med flere av Eltes direktører og styremedlemmer og jeg er imponert over prestasjonene til Eltel, entusiasmen og engasjementet hos alle jeg har møtt. Jeg gleder meg til å gi mitt bidrag til konsernet ," forteller Päivi Hautamäki.

Hautamäki vil være medlem av konsernets ledergruppe og rapportere til konsernssjef  og CEO i Eltel-konsernet.

Mer informasjon:
Axel Hjärne, Konsernsjef and CEO Eltel-konsernet
Tlf. + 358 20 411 3001