2012 – nok et rekordår for Eltel

• Konsernets omsetning økte med 14 % til 1,149 millioner € • Styrket sin konkurranseposisjon: nye markeder i Storbritannia og vindkraft • Fortsatt stor etterspørsel etter Eltels infranettjenester • Spesialisering og ”beste praksis” styrker effektiv drift

"For andre året på rad har konsernet Eltel vokst og det resulterte i rekordhøy omsetning på 1.149 millioner euro. Strukturert arbeid med kunder og utvikling av selskapet har hjulpet oss til å vinne markedsandeler. Etterspørselen etter våre spesialiserte infranettjenester er stor og vi ser fortsatt positivt på fremtiden ", sier Axel Hjärne, Konsernsjef og CEO i Eltel Konsernet.

2012 ble nok et godt år for Eltel. Total omsetningen ble 1.149 millioner euro og en økning på 13,6 % i forhold til året før (1.011). Økningen ble oppnådd gjennom organisk vekst. Forretningsområdene innen elektrisitet og telekommunikasjon viste sterke tall. Fra 2010 til 2012 var den totale omsetningsveksten 34 %! Eltels tjenesteportefølje har vist seg svært motstandsdyktig mot de generelle økonomiske endringene, og reflekterer det økende behovet for investeringer i infrastruktur i samfunnet. Ved utgangen av 2012 hadde Eltel 8495 ansatte – en økning på 5,3 % fra året før (8064).

Stor suksess i markeder - viktige skritt i intern utvikling

"Som vår omsetning viser har vi lykkes i våre kundeforhold. Dette vil også være svært viktig i de kommende årene. Videre samarbeid med en av våre største kunder ble gjennom en to-års kontrakt med TeliaSonera i Sverige. De siste to årene har vi har økt vår markedsandel innen dette segmentet. I kraftsektoren har vi en rekordhøy ordrereserve innen transmisjons-prosjekter inkludert nye kontrakter i en rekke markedssegmenter. Kraftdistribusjon viste sitt sterkeste år noensinne og Eltel er godt posisjonert til å fortsette veksten", kommenterer Axel Hjärne, Konsernsjef og CEO i Eltel Konsernet.

"Internt har vi hatt fokus på å dele ”beste praksis” på tvers av land og med våre kunder. Harmonisering av prosesser og utvikling av effektive metoder for å måle våre tjenester forblir i fokus også i 2013. Eltel arbeider i flere europeiske land og vår arbeidstokk jobber på tvers av landegrensene. Polen og de baltiske landene er viktige kilder til konkurransedyktige ressurser til oppdrag i land som Norge, Tyskland og Storbritannia. Helse, miljø og sikkerhet har hatt sterkt fokus i 2012. På finanssiden har vi forbedret våre prosesser i kapitalforvaltning og det vises i likviditeten ved årsskiftet."

Gode utsikter for 2013

"Alt i alt føler vi oss trygge på 2013. En rekke viktige kundekontrakter er på plass og vi skal vinne nye kontrakter. Vårt strategiske mål er å styrke vår posisjon som det ledende infranetselskapet i Europa. Vi ser at markedet og kundenes behov støtter denne ambisjonen. Vårt personell er det mest kompetente i bransjen og har de riktige holdningene for å betjene våre kunder ", avslutter Axel Hjärne.

For mer informasjon:
Axel Hjärne,  President and CEO,  Eltel Group
Tel: +46 70 548 8432,  axel.hjarne@eltelnetworks.com

Hannu Tynkkynen, Senior Vice President, Eltel Group
Tel: +358 40 311 4503, hannu.tynkkynen@eltelnetworks.com

Press here for English version