Eltel fortsetter å øke omsetningen i første halvår av 2013

Omsetningen til Eltel har stabilisert seg etter sterk vekst. Ordrereserven nådde 700 millioner euro med kraftsektoren i fokus. Ytterligere finjustering av "Eltel Way" øker konkurransekraften.

"Eltel ytelse i første halvår 2013 har fortsatt sin stabil kurs i form av flere indikatorer. Vår ordrereserve har vokst jevnt og trutt siden begynnelsen av året, noe som gir en god plattform for andre halvdel av 2013 og 2014. Spesielt viser  kraftsektoren  sterke markeder og vi inngår  nye kontrakter der ", sier Axel Hjärne, President og CEO i Eltel Group Corporation.

Eltel har fortsatt å vise en stabil omsetning  uavhengig av den generelle tilstanden i økonomien. Etter sterk vekst i netto omsetning i de to foregående årene melder selskapet om en omsetning for første halvår 2013 på 505 700 000 euro, noe som er 3,7% lavere enn samme periode i 2012 (524,9). Volumet er bra tatt i betraktning at 2012 var preget av vinterstormene og derfor inkludert en stor mengde av vedlikeholdsarbeid. Antall ansatte ved utgangen av juni 2013 var 8597 (8610).

Virksomhet med hovedfokus

Innen Aviation har selskapet nettopp annonsert en ny tre-års kontrakt med Swedavia, Det svenske luftfartsverket, med opsjon på ytterligere tre år. Eltel fortsetter å få nye ordrer innen kraftoverføring i en rekke markeder. Blant flere prosjekter er en av de mest interessante en kontrakt på 37 millioner euro med Statnett i Norge. I løpet av våren ble det også undertegnet en kontrakt på 19 millioner euro med Svenska Kraftnät og en kontrakt på 40 millioner euro med et polsk nettselskap. En kontrakt verdt 10 millioner euro i et konsortium i Makedonia betyr Eltel sin første nyetableringen på Balkan.

"Afrika har store behov for å gi strøm til folk og  Eltel har mange års prosjekterfaring og en utmerket track record på kontinentet fra mange kontrakter", forklarer Axel Hjärne. Gode eksempler på bestillinger i år er to separate kontrakter i Tanzania med en samlet verdi på 38 millioner euro. Ytterligere outsourcing av distribusjonsselskaper i Europa, endringer i deres nettvert eierskap og behov for å styrke nettverkene, for  ikke å glemme fornybar energi, åpner alle muligheter for Eltel.

"Innen telekommunikasjon fortsetter Eltel å være markedsleder i Nord-Europa med betydelige kontrakter med alle de ledende teleoperatørene. En fersk kontrakt med TDC i Danmark viser vår konkurransekraft i fastnettet sektoren. Innen jernbane begynner vi å se gode tegn til å øke vår markedsandel. I løpet av våren booket vi en kontrakt vertd 20 millioner euro med Jernbaneverket i Norge. Vi får også svært positive tilbakemeldinger fra kunder innen jernbane på vårt vedlikeholdsarbeid i Finland ", forteller Axel Hjärne.

Strategisk posisjonering og intern utvikling

Mens det er en pause etter en meget sterk vekstperiode er Eltel klar for neste trinn i sin utvikling. I begynnelsen av året opprettet selskapet Homeland Security & Aviation som en av sine seks forretningsenheter. Smart Metering ble konsolidert med Power Distribution . Sistnevnte vil føre til syngergier både i markedet og internt.

Foruten å sikre posisjon i Norden ser Eltel fremtidige muligheter i land  som Polen og Tyskland . I Polen er Eltel allerede en stor aktør både i elektrisitet og telekommunikasjon, mens i Tyskland har selskapet vært til stede bare i telesektoren.

" Det interne fokus på å utvikle forvaltningen til en førsteklasses service virksomhet, kalt Eltel Way, fortsetter. Dette sammen med nye måleparametere for produksjonen og et fortsatt fokus på HMS, vil bedre forholdene for våre kunder og ansatte. Vi må huske viktigheten av folk i denne bransjen. Vår jobb er å gi dem den beste arbeidsplassen i bransjen, ta vare på deres kompetanse og bidra til at de er motivert og har en vinnende holdning i sitt daglige arbeid ", beskriver Axel Hjärne.

Utsiktene er fortsatt positive

" I økonomiske termer  fortsetter Eltel å prestere som planlagt. Vanligvis representerer den andre halvdelen av året ca 55 % av vår årlige omsetning og vi regner med at dette er tilfelle også i 2013 . Etter å ha vokst raskt er fokus nå på forbedring av marginer. Eltel presterer bra i sin bransje, men generelt bør hele bransjen verdsettes høyere. Infranettets rolle i samfunnet er vikitg og kritisk, og arbeid innen denne sektoren må verdsettes mer", avslutter Axel Hjärne.

For mer informasjon om Eltel Group Corporation, besøk www.eltelnetworks.com

Kontaktpersoner:
Axel Hjärne, President og CEO
Tel: +46 70 548 8432, axel.hjarne@eltelnetworks.com

Hannu Tynkkynen, Senior Vice President
Tel: +358 40 311 4503, hannu.tynkkynen@eltelnetworks.com