Eltel har vunnet to kontrakter innen Jernbane og Vei i Sverige

​Eltel har nok en gang vist seg å være en sterk aktør innen jernbane. To nye kontrakter er vunnet i Stockholm og forstaden Lidingö. Samlet verdi av kontraktene er 17 millioner euro.

En av kontraktene, som er ett samarbeid med Broby Spår, består av leveranse innen alle jernbanetekniske fag. Det innebærer  bane, el, signal og tele. Lidingöbanan (trikkespor), i Stockholms forstad, er en anleggskontrakt som skal utføres i samarbeid med flere kontraktører bestående av utstyr, modernisering og et delvis dobbeltspor mellom Ropsten til Gåshaga bro. Dette prosjektet varer ut 2014.

Eltel er en av entreprenørene og ansvarlig for arbeider knyttet til å kontaktledning, elektrisitet, telekommunikasjon og signal. Rivearbeidene startet i juni og oppføring finner sted senere i høst. Verdien av Eltels avtale er over 10 millioner euro.

Den andre kontrakten gjelder deler av Spårväg City, Lidingöbanan i Stockholm. Dette er likeretterstasjoner som skal leveres nøkkelferdige. Eltel er ansvarlig for prosjektering, utførelse, installasjon, testing og igangkjøring av fem nye likerettere. Prosjektet varer i to år og det er verdt over 5 millioner euro.

Site-arbeider i dette prosjektet starter i september. Kontrakten avsluttes i august 2014. Det er også en opsjon på ytterligere to likerettere som skal gjennomføres på et senere tidspunkt.

- Investeringer innen infrastruktur for jernbane har stor betydning for Stockholms trafikk og vi er stolte av å være en partner i disse prosjektene. Totalt sett ser vi lyst på fremtiden i vårt forretningsområde, Jernbane og Vei, og de kommende investeringer i Sverige, sier Peter Åkerlund direktør i Eltel Jernbane & Vei, Sverige.

Mer informasjon:

Fredrik Häggström, Direktør, Eltel Jernbane & Vei
Tlf. + 46 8 585 376 25, fredrik.haggstrom@eltelnetworks.com