Eltels resultat forbedret med 7,4 % i 2012

Konsernets omsetning økte med 14 % til 1,149 € - Nye markeder i Storbritannia, vindkraft og jernbane - Spesialisering og ”beste praksis” styrker effektiv drift - Stor etterspørsel etter Eltels Infranettjenester

"For andre året på rad har Eltel vokst og det resulterte i rekordhøy omsetning på 1,149 M€. Strukturert arbeid med kunder og utvikling av selskapet har hjulpet oss til å vinne markedsandeler. Etterspørselen etter våre spesialiserte infranettjenester er stor og vi ser fortsatt positivt på fremtiden ", sier Axel Hjärne, Konsernsjef og CEO i Eltel Konsernet.

2012 ble nok et godt år for Eltel. Total omsetningen ble 1,149 millioner euro - en økning på 13,6 % i forhold til 2011 (1,011). Økningen ble oppnådd gjennom organisk vekst. Forretningsområdene innen elektrisitet og telekommunikasjon viste sterke tall. Fra 2010 til 2012 var den totale omsetningsveksten 34  %. I 2012 var EBITA-resulatet før ekstraordinære kostnader 44,9 M€ (41,8 M€) en forbedring på 7,4 % fra 2011. Ved utgangen av 2012 hadde Eltel 8495 ansatte – en økning på 5,3 % fra året før (8064).

Stor suksess i markeder - viktige skritt i intern utvikling

"Som vår omsetning viser har vi lyktes i våre kundeforhold. Dette vil også være svært viktig i de kommende årene. Videre samarbeid med en av våre største kunder ble sikret gjennom en toårs kontrakt med TeliaSonera i Sverige. I elsektoren har vi en rekordhøy ordrereserve på transmisjonsprosjekter inkludert nye kontrakter i en rekke markedssegmenter. Forretningsområdet Eldistribusjon leverte sitt sterkeste år noensinne og Eltel er godt posisjonert til å fortsette veksten", kommenterer Axel Hjärne, Konsernsjef og CEO i Eltel Konsernet.

"Internt har vi hatt fokus på å dele beste praksis på tvers av land og med våre kunder. Harmonisering av prosesser og utvikling av effektive metoder for å måle våre tjenester forblir i fokus også i 2013. Eltel arbeider i flere europeiske land og vår arbeidstokk jobber på tvers av landegrensene. Helse, miljø og sikkerhet har hatt sterkt fokus i 2012. På finanssiden har vi forbedret våre prosesser i kapitalforvaltning og det vises i likviditeten ved årsskiftet."

Fortsatt gode utsikter for 2013

Eltels tjenesteportefølje har vist seg svært motstandsdyktig mot de generelle økonomiske forholdene og gjenspeiler det økende behovet for investeringer i infrastruktur i samfunnet.

"Alt i alt føler vi oss ganske trygge på 2013. En rekke viktige kontrakter med kunder er på plass, og vi fortsetter å vinne nye store kontrakter også i jernbanesektoren. Vårt strategiske mål er å styrke vår posisjon som det ledende infranetselskapet i Europa. Vi ser at markedet og kundenes behov støtter denne ambisjonen. Vårt personell er det mest kompetente i bransjen og har de riktige holdningene for å betjene våre kunder ", avslutter Axel Hjärne.

For mer informasjon om Eltel konsernet, besøk www.eltelnetworks.com

Axel Hjärne                                                             Hannu Tynkkynen
Konsernssjef og CEO                                          Senior Vice President
Tlf: +46 70 548 8432                                             Tlf: +358 40 311 4503
Email:axel.hjärne@eltelnetworks.com             Email:hannu.tynkkynen@eltelnetworks.com