Det finske konkurranse- og forbrukertilsynet tar Eltel til markedsdomstolen.

Det finske konkurranse- og forbrukertilsynet (FCCA-The Finnish Competition and Consumer Authority) hevder at Eltel har brutt konkurransereglene i forbindelse med en kontrakt om å bygge kraftlinjer i Finland, og har lagt frem et forslag om bøter til markedsdomstolen. FCCA beskylder Eltel for forbudt konkurransesamarbeid med Empower Oy, og foreslår en bot på 35 millioner euro som pålegges Eltel.

I følge FCCA har selskapene blitt enige om priser, marginer og distribusjon av prosjekter.

Det finske konkurransetilsynet startet denne etterforskningen i februar 2013. Eltel har i løpet av denne tiden samarbeidet og bistått FCCA med etterforskningen.

Markedsdomstolen er ikke bundet av FCCAs forespørsel om straff (bot), men det kan endre beløpet eller avvise FCCA fremstilling i sin helhet.

Eltel anser seg ikke skyldig i brudd på konkurransereglene.

- Våre egne undersøkelser har ikke avdekket brudd på konkurransereglene. Vi tar svært alvorlig på påstandene og har gått i dybden med problemet. Men vi er ikke enig med konkurransetilsynet sine konklusjoner, men mener at vi har handlet i samsvar med gjeldende lover og forskrifter, sier Hannu Tynkkynen, Kommunikasjonssjef i Eltel.

- Vi opererer i flere land. For oss er det viktig at vi opererer i samsvar med nasjonale bestemmelser og med høy etisk standard. Derfor har vi etablert klare regler på områder som eierstyring, konkurranseretninger og etisk atferd. Alle de interne reglene oppdateres fra tid til annen for å samsvare med de siste endringene i forskriften. Selskapet er forpliktet til å gjennomføre i samsvar med alle de juridiske regler, satt av myndigheter, og fordømmer enhver dårlig oppførsel i denne sammenheng. Alle retningslinjer og regler er informert regelmessig til alle ansatte.

Mer informasjon:
Hannu Tynkkynen, Senior Vice President Eltel Group Corporation,
mob. +358 40 311 4503