Eltel etablerer en nordisk organisasjon for Power Transmission

Eltel sin virksomhet Power Transmission slår sammen sine ressurser i Finland, Sverige og Norge for å skape bedre synergier i det nordiske markedet. Mats Björkman er den nye sjefen for Power Transmission Nordic.

Eltel har bygget opp en posisjon som en partner til nettselskapene i Finland, Sverige og Norge. Mange prosjekter har blitt levert med gode referanser. For å møte kundens krav bedre i anbuds og prosjektgjennomføringsfaser, har det blitt enda mer viktig for entreprenøren å ha et effektiv samarbeid over grensene. Eltel har besluttet å slå sammen Sverige, Finland og Norge til en felles nordisk forretningsenhet, kalt Eltel Power Transmission Nordic.

Mats Björkman har blitt utnevnt til leder av den nyopprettede organisasjonen. Han vil fortsette å rapportere til Fredrik Menander, direktør i forretningsenheten Power Transmission. Mats Björkman startet i Power Transmission i begynnelsen av 2013, for å lede virksomheten i Sverige. Sommeren 2013 fikk han også Norge på sitt ansvar. Mats begynte å jobbe i Eltel i år 2000 og har siden hatt flere lederstillinger både i prosjektvirksomhet, forretningsutvikling, IS / IT og innkjøp i selskapet.

Fredrik Menander kommenterer etableringen av den nye nordiske virksomheten og utnevnelsen av Mats Björkman slik: "Eltel har et godt fotfeste for å bygge Power Transmission i Norden. Vi har gjennomført store prosjekter og er verdsatt av kundene for vår profesjonalitet, kvalitet og fleksibilitet. For å utnytte vår omfattende erfaring bedre mellom landene, og for å imøtekomme kundenes behov enda bedre, bestemte vi oss for å danne denne nordiske forretningsenheten. Mats har en god bakgrunn og erfaring til å ta over ansvaret for den samlede virksomheten, og til å utvikle virksomheten ett skritt fremover."

Mats Björkman kommenterer den nye nordiske virksomheten og sin nye rolle slik: "Vi har noen svært viktige anbud på gang, og vårt mål er naturligvis å vise kundene at Eltel er den mest profesjonelle og kompetente partner å velge. Min avtale er imidlertid ikke bare en organisatorisk endring innenfor Eltel, men også en viktig indikasjon på den pågående utviklingen i hele kraftsektoren. Power Transmission har generelt blitt mye mer internasjonalt og også entreprenører som Eltel jobber mye mer med andre land enn tidligere. Ved å danne en nordisk virksomhet, er vi sikre på å være i stand til å møte de ulike behovene til investeringer og prosjekter til våre kunder mer effektivt."

Den nåværende lederen for Eltel Power Transmission i Finland, Tapio Leskinen, er utnevnt til leder for Operational Development. Han vil rapportere til Fredrik Menander, direktør i Eltel Power Transmission.

Følgende personer er oppnevnt til å styrke den nyetablerte nordiske forretningsenhet, rapporterende til Mats Björkman:

Jaakko Pitkänen er utnevnt til leder for Purchasing and Logistics.
Ari Eskola er utnevnt til leder for Substations.

Mer informasjon:
Fredrik Menander, Direktør i Eltel Power Transmission
Tel. + 46 8 585 37980, fredrik.menander@eltelnetworks.com