Eltel fortsetter å bygge ut kraftnett i Mosambik

Eltel fortsetter sin tradisjon med å bygge ut kraftnett i Mosambik. Selskapet har skrevet under på en kontrakt verdt 235 millioner EUR med Danske Aarsleff – Seth J.V. I/S for et kraftnettsprosjekt i landet. Sluttkunden er Electricidade de Mozambique (EdM).

Aarsleff – Seth J.V. har undertegnet hovedavtalen for prosjektet som handler om å forsterke og forlenge det nasjonale kraftnettet i Mosambik. Prosjektet er finansiert av Danida i Danmark.

Eltel bygger kraftledningen på 275kV fra Ressano Garcia til Macia og en 110 kV ledning fra Lindela til Massinga. Arbeidet inkluderer alt fra oppbygging av høyspenningsmaster og kraftlinger, til installasjon og driftsetting av kraftnettet. Beregnet lengde på ledningene er 240 km. Prosjektet vil bli gjennomført i løpet av 30 måneder.

”Dette er et viktig prosjekt for oss og bekrefter samtidig vår sterke posisjon i Sub-Sahara regionen”, sier Fredrik Menander, Konsernsjef for El Transmisjon. ”Vi har i mange år hatt en sterk lokal nærhet i Mosambik. Mosambik har i dag en av de raskest voksende BNP i regionen takket være landets store naturressurser. Utforskningen av naturressursene har bygget opp behovet for å forsterke og utvide kraftnettet.

”Eltel har langt tilbake i tid vært en etablert entreprenør innen kraftsegmentet i Mosambik. Siden 90-tallet har selskapet levert over ti store el- prosjekter til landet.

For mer informasjon:
Fredrik Menander Konsernsjef for El Transmisjon
Tel: +46 8 585 37980 Email: fredrik.menander@eltelnetworks.com