Eltel fortsetter å styrke sin plattform innen virksomheten Jernbane og Vei

I tillegg til å ha vunnet og gjennomført nye prosjekter i Jernbanesektoren, har Eltel fortsatt å styrke sitt personale innen området. Nylig overtok Eltel personalet fra KT Electrotech AS i Danmark, et foretak som spesialiserer seg på å tilby EPC-tjenester (Engineering, Procurement, Construction) i elektromekanikk for vegtunneler.

Overføringen av personalet styrker Eltel sin Jernbane og Vei-virksomhet i Danmark, Norge og Sverige. Selskapet har blitt tildelt en kontrakt av Statens Vegvesen i Norge for installasjon av elektroteknikk i Hamratunnelen utenfor Suldal. Arbeidene er nå i gang og vil bli ferdigstilt i desember 2014.

Eltels løsning for jernbane- og veitunneler faller innenfor EPC- rammen for elektromekanikk. Installasjonen består av elektriske anlegget med høy- og lav spenning, belysning, ventilasjon, SCADA/ fjernkontroll, kommunikasjon via fiber- og radionettverk samt trafikkinformasjonssystemer.

Selskapet har på kort tid etablert seg som en spesialisert prosjektpartner for jernbaneselskaper når det gjelder å iverksette teknisk krevende installasjoner i spesielle miljøer som tunneler. Eltel holder nåværende på med noen store jernbaneprosjekter i samarbeid med Jernbaneverket i Norge og Banedanmark i Danmark.

Mer informasjon:
Hannu Tynkkynen, Senior Vice President, Group Communication
Tel: +358 40 311 4503, hannu.tynkkynen@eltelnetworks.com