Eltel fortsetter med å forbedre sine resultater i 2013

De foreløpige resultatene viser at alle de viktigste virksomhetssektorer i Eltel, fortsatte med å levere som planlagt i 2013.
  • Fokus på marginer – 1,4% økning av konsernomsetningen sammenlignet med 2012
  • Alle virksomhetssektorer viser resultatforbedringer
  • Konstant etterspørsel etter Infranetløsninger – kraftsektoren fortsetter å vokse
  • Styring av felleskostnader gir bedre resultater

"Et sterkt fokus på resultatforbedringer i stedet for vekst i volum i 2013 er viktig, og påvirker vår bunnlinje positivt", sier Axel Hjärne, Konsernssjef og CEO i Eltel Konsernet. De foreløpige resultater viser at alle de viktigste virksomhetssektorer i Eltel fortsatte med å prestere som planlagt i 2013. Det forventes en forbedring av det finansielle resultatet i forhold til 2012, når det endelige resultatet publiseres.

Takket være et sterkt fjerde kvartal, oversteg Eltel sin nettoomsetning i 2013 selskapets totale omsetning for 2012. Det totale salg utgjorde 1.154 millioner EUR, en økning på 0,4% sammenlignet med året før (1.149). Etterspørselen etter teletjenester fortsatte på et stabilt nivå, og el-sektoren viser tydelige tegn på vekst. Eltel sin tjenesteportefølje, som består av investeringsprosjekter, drift og vedlikeholdstjenester innen infrastruktur fortsatte med å bidra til selskapets gode utvikling. Antall ansatte ved utgangen av 2013 var 8459, som er en reduksjon på 4,4% i forhold til året før (8495).

Balansert utvikling på tvers av seksjoner – forbedret kostnader og omsetning

”I 2013 har vi fokusert på utvikling av kvalitet og effektivitet i vår virksomhet. Vi fortsatte med å prestere svært godt på alle markeder. I løpet av året har vi inngått en rekke større prosjektkontrakter med El Transmisjon både i Norden og i Afrika. Kontrakten med Statnett på 37 millioner EUR var en av de viktigste.

I El Distribusjon avsluttet vi med et meget vellykket prosjekt der vi har installert 600 000 smarte måleravlesninger for Fortum i Finland, og fikk i den forbindelse gode tilbakemeldinger fra kunder. Vattenfall i Sverige har dessuten lagt ut flere virksomhetsområder til Eltel.

"Eltel fusjonerte to av sine enheter i løpet av sommeren, Smart måleravlesning og El distribusjon Dette hjalp oss med å utnytte de interne synergier mer effektivt. Fusjonen styrker også vår konkurranseposisjon og gir oss muligheten til å konkurrere om andre store prosjekter, for eksempel i Norge," sier Axel Hjärne, Konsernssjef og CEO i Eltel Konsernet

"Vi er også glade for våre forbedrede resultater i den sterk konkurransepregede Telecom sektoren. Vi ser også de første avkastninger fra våre nye prosesser og økt fokus på veldefinerte resultatindikatorer.

Innen Jernbane kom vi inn på det norske markedet med en kontrakt med Jernbaneverket verdt 20 millioner EUR. Innen Sikkerhetskommunikasjon og Luftfart, har vi inngått en ny flerårig avtale med det Svenske Luftfartsverket. Vårt fokus på faste kostnader og styring av omsetningen har vist gode fremskritt i 2013. Det nye året begynner med positive forventninger

"Eltel opplevde et meget godt år i 2013. Med våre pågående rammeavtaler og nye inngåtte prosjektkontrakter, er vi i en god posisjon til å møte utfordringene i 2014. Nivået på anskaffelsesaktiviteter er høy, og vår konkurranseposisjon er god. Vi fortsetter også med å forbedre de enheter som ennå ikke er på et ønsket nivå, og vi er overbevist om at resultatene vil vise seg senere i 2014.

Til slutt vil vi takke våre kunder for deres tillit til Eltel i 2013 og våre ansatte som har gjort dette mulig, "avslutter Axel Hjärne.

For mer informasjon:

Axel Hjärne
Konsernsjef og CEO  axel.hjarne@eltelnetworks.com

eller

Hannu Tynkkynen,
Senior Vice President  hannu.tynkkynen@eltelnetworks.com

Les hele saken her

Mer informasjon om Eltel Group Corporation finner du på www.eltelnetworks.com