Eltel fortsetter som TeliaSonera’s partner i Finland

Eltel’s forretningsområde Mobile Telecom fortsetter som Soneras partner i Finland, og vil levere en vesentlig del av byggetjenester til Sonera’s nettverk. I tillegg inneholder kontrakten også administrasjon av produksjonsanlegget.

Investering i tjenestekvalitet og volum har vært vellykket
Eltels posisjon var god, vi var den eneste tilbudsgiveren som var til stede på alle de aktuelle markedene. I Finland har Eltel Mobile Telecom foretatt viktige investeringer i omfanget av tjenester, både geografisk og rundt tilbudsbetingelser.

- Vi er i stand til å utføre alle de tjenester Sonera har behov for over hele landet. Vi har utvidet vår tjenesteportefølje fra feltarbeid til drift av nettverkstjenester, sier Raimo Hiisiö, Direktør for Eltel Mobile Telecom i Finland. Vi er glade for å se at arbeidet gir resultater.

Et annet fokusområde for Eltel har vært kvalitetsinvestering. Målet har vært å være den ledende på kvalitetsområder i alle markeder.

- Når vi ser på tilbakemeldinger fra våre kunder om kvalitet, gjorde vi det bra. Vi har også vært i stand til å tilby tjenester enda mer kostnadseffektivt. En annen suksessfaktor var definitivt vår kompetanse til å håndtere en større arbeidsmengde, noe som var nødvendig ved den nye LTE800 nettverket. Vi har en meget profesjonell arbeidsstyrke og nøye utvalgte underleverandører til å utføre arbeidet, avslutter Hiisiö.

Mer informasjon:
Raimo Hiisiö, Director, Eltel Mobile Telecom Finland
Tel: +358 40 311 3212, raimo.hiisio@eltelnetworks.com