Eltel har signert en stor kraftlinjekontrakt i Finland

Eltel og Fingrid har inngått en avtale om bygging av Pyhänselkä-Siikajoki 400 kV kraftlinje i Vest-Finland.

Den nye kraftlinjen er en del av Fingrid’s investeringsplaner for 400 kV-kraftnettet i Ostrobothnian regionen i Vest-Finland for å erstatte dagens 220 kV kraftnett med et 400 kV nett. Linjen vil også gi muligheter for nye vind-og kjernekraftverk som skal tilknyttes til kraftnettet.

Lengden på den nye linjen er ca 70 kilometer, og det vil hovedsakelig bli bygget på en ny strekning. Konstruksjonsarbeidet vil starte umiddelbart, og den nye linjen vil være ferdigstilt høsten 2016.

”Vi holder på å fullføre et tidligere 400 kV Kristinestad-Leväsjoki prosjekt med Fingrid. Begge disse kraftlinjeprosjektene er en del av et større 400 kV prosjekt i Vest-Finland. Den nye kontrakten er en videreføring av den forrige ", avslutter Tuomas Antikainen, Transmission Line direktør for Eltel Power Transmission Finland.

Mer informasjon:
Tuomas Antikainen, Transmission Line Director, Eltel Power Transmission Finland
Tel: +358 40 311 3400, tuomas.antikainen@eltelnetworks.com.

Foto
Bakerst rekke fra venstre til høyre: Toma Karkkulainen (Eltel), Antti Linna and Keijo Välimaa (Fingrid). Første rekke fra venstre til høyre: Tuomas Antikainen ja Mats Björkman (Eltel), Kari Kuusela and Reima Päivinen (Fingrid).