Eltel Networks ledet konsortium signerer en avtale på 75 millioner euro i Polen

Eltel Networks Olsztyn, Eltel Group Corporations polske datterselskap, har til sammen med to samarbeidspartnere signert en avtale med transmisjonsoperatøren PSE i Polen om bygging av en kraftoverføringslinje. Den totale kontraktsverdien er på 75 millioner euro, som er delt i tre like store deler og dermed gir Eltel en verdi på 25 millioner euro.

Den nye kontrakten er et prosjekt som er relatert til en dobbel 400kV kraftledning mellom Jasiniec og Pątnóws stasjoner, med ferdigstillelse innen utgangen av 2019. Prosjektet omfatter komplett konstruksjonsarbeid, konsesjons og landrettigheter, arbeid på kryssende linjer og alt bygningsarbeid av en ny 105 km 2x400 kV overføringslinje. Eltel Networks Olsztyn opptrer i dette prosjektet som leder av et konsortium sammen med SAG Elbud Gdańsk og Elfeko Gdynia som partnere.

Prosjektet med 2x400kV linjer mellom Jasiniec - Pątnów er blant de største investeringene som PSE gjør i Polen i dag. Den nye linjen vil sikre kraftforsyningen til byene Bydgoszcz og Toruń med totalt 700.000 innbyggere.

Mer informasjon:
Axel Hjärne,
President and CEO Eltel Group Corporation