Eltel offentliggjør endringer i sine forretningsenheter i Danmark

Eltel utnevner nye ledere i forretningsenhetene Mobil Telekom og Sikkerhetskommunikasjon og Luftfart. Dariush Rezai og Thorbjörn Sagner får nye lederstillinger for de to forretningsenhetene samtidig som de går inn i konsernledelsen. Steen Steensen er den nye administrerende direktøren i Eltel Networks A/S i Danmark.

Dariush Rezai er utnevnt til ny leder for forretningsenheten Mobil Telekom. Han tar over for Sonny Nielsen som slutter i Eltel. Rezai begynte i Eltel i 2011, og har nå nylig hatt ansvaret for Mobil Nordic. Tidligere har Rezai jobbet i NCC, og som bedriftsrådgiver i Deloitte og Accenture. I sin nye stilling vil han rapportere til Axel Hjärne, Konsernsjef og CEO i Eltel. Han blir også medlem av konsernets ledergruppe.

Thorbjörn Sagner er utnevnt til leder for forretningsenheten Sikkerhetskommunikasjon og Luftfart. Han begynte i Eltel i forbindelse med en fusjon mellom Eltel og Swedia Networks ved utgangen av 2004. I sin nye stilling vil han rapportere til konsernsjef Axel Hjärne.

Steen Steensen har blitt utnevnt til administrerende direktør i Eltel Networks A/S i Danmark. Steensen har tidligere vært CFO i Eltel’s danske datterselskap. Han begynte i Eltel i 2005 da Eltel kjøpte KE Partner i Danmark. I tillegg til sin nye stilling, vil Steensen fortsette å ha ansvaret for fellestjenestene, inkludert finans, IT og HR, i Eltel Networks A/S. Han skal også rapportere til Axel Hjärne.

Alle de overnevnte avtaler er gjeldende fra og med den 15.2.2014.

Mer informasjon:
Axel Hjärne, Konsernsjef og CEO i Eltel
axel.hjarne@eltelnetworks.com