Eltel og Jernbaneverket har undertegnet en ny avtale

Eltel har signert en kontrakt med Jernbaneverket om levering av høyspentanlegg til en verdi av 17.2 millioner kroner, samt en kontrakt med M.J. Eriksson i Danmark.

Kontrakten omfatter arbeider med 22 kV anlegg i forbindelse med byggingen av nytt dobbeltspor mellom Holm og Nykirke. Arbeidet omfatter 14 tekniske rom med transformatorer og koblingsanlegg. Lengden på strømlinjen er 13 km.

Den nye kontrakten i Danmark er en del av en investering for å heve toghastighet til 160 km/t. Dette ekstrasporet vil også gi kapasitet for mer trafikk. Det nye dobbeltsporet skal stå ferdig i 2015.

Eltel satser på vei og jernbane i de skandinaviske landene, og gjør betydelige fremskritt. Eltel har tidligere signert en kontrakt verdt 20 millioner kroner som omfatter utbygging av Elkraft og Telesystemer for Jernbaneverket, der leveransen omfatter tre tunneler på til sammen 4,8 km. Eltel er også en viktig vedlikeholdspartner for jernbane i Finland og kjører også en GSM-R operasjonssenter for Banedanmark.

Mer informasjon:
Fredrik Häggström, President, Eltel Rail & Road
Tel. + 46 8 585 376 25, fredrik.haggstrom@eltelnetworks.com