Eltel og Sønnico Tele har fått godkjenning om planlegging av en sammenslåing av sine telekomvirksomheter i Norge.

Etter å ha mottatt et positivt svar fra det norske konkurransetilsynet, har Eltel og Umoe, eier av Sønnico Tele AS, blitt enige om å fortsette planleggingen av en sammenslåing av sine fastnett og mobile telekomvirksomheter i Norge. Planen er å kombinere Sønnico Tele og Eltel Tele i Norge i et felleseid selskap. Det felleseide selskapet vil opprette en ny enhet med ca 1.200 ansatte og en omsetning på om lag 1.500 millioner norske kroner.

Den norske telekombransjen er i rask endring. Teleoperatørene ser på ulike alternativer for å industrialisere forretningsprosessene og øke kostnadseffektiviteten, blant annet gjennom å overføre oppgaver og større ansvar av verdikjeden til entreprenørene. Samtidig øker kravene til entreprenørene knyttet til ressurskapasitet, skaleringsevne og fleksibilitet. Ved økt produksjonskapasitet og en bredere geografisk dekning vil entreprenørene være i stand til å imøtekomme disse kravene bedre.

Mr. Espen Klitzing, leder av styret i Sønnico Tele kommenterer: "Det norske telemarkedet er attraktivt og avansert, med kunder som krever gjennomføring av kapasitet og høy kvalitet i leveransene. Sammen vil Sønnico Tele og Eltel være godt posisjonert til å ta en ledende posisjon i dette markedet, til fordel for våre kunder, ansatte og eiere. "

Mr. Axel Hjärne, konsernsjef og CEO i Eltel kommenterer: "Vi i Eltel, ser Norge som et viktig marked og ønsker å sikre vår konkurranseevne for fremtidig suksess. Vi mener at en fusjon med Sønnico Tele er den mest interessante muligheten innen telekomvirksomheten. Det vil bringe merverdi for kunder, ansatte og eiere. Sammen vil vi ha en bedre geografisk dekning, bredere ressursgrunnlag, og dermed bedre muligheter for å håndtere etterspørselen etter tjenester. For ansatte, vil et større selskap tilby flere alternativer for personlig utvikling."

Den planlagte fusjonen vil ikke ha innvirkning på Umoe eller Eltel’s øvrige virksomheter enn telekomvirksomheter i Norge.

Det skal bemerkes at selskapene skal fortsette å opptre som uavhengige konkurrenter i markedet før den endelige avgjørelsen er tatt for å slå sammen telekomvirksomheter i Eltel-konsernet i Norge og Sønnico Tele AS.

For mer informasjon:

Axel Hjärne, Konsernsjef og CEO i Eltel
axel.hjarne@eltelnetworks.com

Espen Klitzing, Leder av styret i Sønnico Tele AS
espen.klitzing@umoe.no