Eltel og Trafikforvaltningen (SL) i Sverige signerer en ny kontrakt

Eltel i Sverige har fått i oppdrag av Trafikforvaltningen (SL) å bygge Nord-Europas største kontaktledningssystem utendørs i Älvsjö. Kontrakten består av installasjon av det sveitsiske systemet Furrer + Frey strømskinn i deler av anlegget.

Det eksisterende kontaktledningsanlegget på Älvsjö pendlertogdepot utenfor Stockholm, er utdatert og nedslitt. Det ble introdusert i 1968, i første omgang med en vedlikeholdshall med kapasitet for syv lokaltog. Depotet ble senere utvidet flere ganger med flere oppstillingsspor og et avisingsanlegg.

I dag er Älvsjö en av SL’s største depoter med elleve spor.

Unikt for prosjektet er at strømskinnen skal bygges utendørs. På denne måten kan strømmen kobles direkte fra strømavtaker. Dette vil gjøre arbeidet til de ansatte enklere, siden det ikke er behov for å bruke oppvarmingspunktene i samme grad.

Prosjektet vil bli gjennomført i løpet av 2014.

Mer informasjon:
Peter Åkerlund, Director, Eltel Rail & Road Sweden
Tel: +46 8 58 53 76 73, peter.akerlund@eltelnetworks.se