Eltel og Sønnico Tele fusjonerer

Eltel og Umoe, som eier Sønnico Tele, gjorde den 14. februar avtale om å slå sammen sine telekomvirksomheter i Norge. Det felleseide selskapet vil opprette en ny enhet med ca 1.200 ansatte og en omsetning på om lag 1.500 millioner norske kroner. Planen er å gjennomføre fusjonen i løpet av 2014.

Etter at Konkurransetilsynet ga grønt lys tidligere denne måneden fattet Eltel Group og Umoe, eieren av Sønnico Tele AS, den 14.februar endelig beslutning om å fusjonere deres respektive virksomheter innen mobil- og fastnett i Norge. Sønnico Tele AS og Eltel Groups telekomvirksomheter i Norge slåes sammen til ett felleseid selskap som får navnet Eltel Sønnico AS. Det felleseide selskapet vil skape en ny enhet med 1.200 ansatte og en omsetning på omkring 1.500 millioner kroner.

Dannelsen av Eltel Sønnico AS vil gi den norske telekombransjen en sterk og smidig tjenesteleverandør med et bredere ressursgrunnlag, økt produksjonskapasitet og god nasjonal geografisk dekning. Selskapet vil ha en sterkere evne til å integrere sine ressurser i flere retninger for å tilfredsstille kravene i markedet.

– Sønnico Tele og Eltel Telekom er to sterke selskaper i utgangspunktet. Gjennom å samle kreftene vil vi ta ut synergier, utvide vårt omfang og skape verdier for kunder, ansatte og eiere. Eltel Sønnico AS vil potensielt styrke vår posisjon ytterligere som et ledende selskap i markedet, uttaler Espen Klitzing, styreleder i Sønnico Tele.

– Denne fusjonen er basert på en sunn industriell logikk, og vil skape en dyptgående endring i det norske markedet. Vi ser dette som en unik mulighet til å styrke vår ledende posisjon i bransjen, og sikre vår fremtidige konkurransedyktighet i Norge. Vi ser sammenslåingen av Eltel Telecom Norge og Sønnico Tele som en utmerket kombinasjon som vil skape gode verdier, sier Axel Hjärne Direktør og konsernsjef for Eltel Group.

Den detaljerte planleggingen av fusjonen og integrasjonen av de to selskapene har startet. Gjennomføringen av transaksjonen vil finnes sted så fort som mulig, trolig i midten av mars. Selskapet, Eltel Sønnico AS, blir registrert og styret og ledelsen vil bli utnevnt fortløpende. Anders Hauglie-Hanssen blir administrerende direktør, og Thor-Egel Bråthen blir viseadministrerende direktør i det nye selskapet. Overføringen av alle ansatte, ressurser og systemer vil skje i løpet av 2014, og vil bli fullført senest i desember 2014. Fusjonen vil ikke ha noen påvirkning på Umoe eller Eltel’s øvrige virksomheter utenom telekom i Norge.

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Axel Hjärne, Direktør og CEO, Eltel Group
Epost: axel.hjarne@eltelnetworks.com

Espen Klitzing, styreleder i Sønnico Tele
Epost: espen.klitzing@umoe.no